/ Циклова комісія загально-технічних дисциплін

Циклова комісія загально-технічних дисциплін

Сучасний рівень розвитку суспільства визначає стан використання електротехніки і мікропроцесорної техніки. Тому сучасний фахівець будь-якої галузі повинен знати основні принципи функціонування пристроїв електроніки, які визначають роботу автоматизованих систем керування. Спеціаліст будь-якого профілю в своїй діяльності має справу з різноманітним електрообладнанням, електричними приладами і устаткуванням.

На сучасних суднах використовується тисячі споживачів електричної енергії, такі як приводи механізмів та устроїв, опалення, освітлення, вентиляція та кондиціювання повітря, водозабезпечення, судноводіння, зв’язок тощо. Специфіка роботи на морському і річковому флоті, різноманітність технічних засобів і устроїв та висока перенасиченість ними сучасних суден вимагають від спеціалістів флоту глибоких і міцних знань також з технічної механіки, гідромеханіки, технології матеріалів.

Знання з безпеки життєдіяльності і охорони праці допоможуть попередити нещасні випадки і професійні захворювання спеціалістів, а також дають можливість вміло орієнтуватися морякам в складних умовах мореплавання.

Головна мета роботи викладачів циклової комісії полягає у підвищенні рівня знань з дисциплін загально-технічного циклу та підготовкити студентів до засвоєння їх на практиці. Під час навчання студенти беруть активну участь в проведенні занять, пам’ятаючи що формування особистості відбувається лише за рахунок власної діяльності. В центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота зі студентами. Викладачі також впроваджують нетрадиційні інтерактивні технології, що сприяє поліпшенню навчання студентів.

Циклова комісія сприяє організації методичної роботи, проведення олімпіад, конкурсів тощо. Викладачі разом із студентами беруть участь у виховних заходах коледжу і проводять виховні години, бесіди, батьківські збори, екскурсії.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. безпека життєдіяльності;
 2. деталі машин;
 3. гідромеханіка;
 4. електротехніка;
 5. електротехніка та комп’ютерна графіка;
 6. основи охорони праці;
 7. охорона праці в галузі;
 8. радіотехніка і електроніка;
 9. технологія матеріалів;
 10. технічна механіка;
 11. основи технічної механіки;
 12. основи теоретичної механіки;
 13. основи електроніки;
 14. технічна термодинаміка та основи теплопередачі;
 15. стандартизація і сертифікація;

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Лець Тамара Василівна – голова циклової комісії правових дисциплін;
 2. Андрійчук Л. М.;
 3. Пашковська Лариса Василівна;
 4. Піхота В. А.;
 5. Поскачим Г. М.

Лець

Тамара Василівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1988 р. за спеціальністю «Електропостачання промислових будівель і комунальних підприємств», інженер-електрик.

Викладає дисципліни: електротехніка, охорона праці, БЖД.

Педагогічний стаж: 28 років

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії загальнотехнічних дисциплін; завідуючого лабораторії електротехніки; класного керівника.

Андрийчук_Л_М_1

Андрійчук

Людмила Миколаївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1984 році за спеціальністю «Теплофізика»

Викладає дисципліни: «Основи технічної термодинаміки  та теплопередачі»;

«Нарисна геометрія та інженерна графіка»;

«Метрологія, стандартизація і управління якістю».

Педагогічний стаж: 32 роки.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії « СЕУ та їх експлуатація»;  класного керівника.

Андрийчук_Л_М_2

Пашковська

Лариса Василівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1969 р. за спеціальністю «Електроакустика та ультразвукова техніка», інженер-електрик

Викладає дисципліни: електротехніка, радіотехніка і електроніка.

Педагогічний стаж: 47 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Піхота

Піхота

Володимир Антонович

Освіта:  вища.

Закінчив: Київський політехнічний інститут у 1961 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування»; інженер-механік

Викладає дисципліни: технологія металів, гідромеханіка, інженерна графіка.

Педагогічний стаж: 50 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки; класного керівника

Поскачим

Галина Михайлівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Ленінградський інститут водного транспорту у 1975 р. за спеціальністю «Електропривод і автоматика»; інженер-електрик

Викладає дисципліни: електротехніка, технічна механіка, інженерна та комп’ютерна графіка, електронавігаційні прилади.

Педагогічний стаж: 41 років.

Спеціаліст вищої категорії.