/ 271 Морський та внутрішній водний транспорт

271 Морський та внутрішній водний транспорт


  1. 271 Морський та внутрішній водний транспорт 271.01 Навігація і управління морськими суднами
  2. 271 Морський та внутрішній водний транспорт 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами


 СВ

 

 271.01 Навігація і управління морськими суднами

Форма навчання  – денна, заочна

Термін навчання:       
4 роки (денна) – на основі базової загальної середньої освіти;
3 роки (заочна) – на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Викладацький склад: підготовку фахівців за спеціалізацією 271.01 Навігація і управління морськими суднами в коледжі забезпечує викладацький штат відділення, який складається з висококваліфікованих спеціалістів своєї справи, які пройшли на флоті шлях від простого матроса до старшого помічника і капітана судна, які володіють багатолітнім досвідом та мають величезну практику роботи на суднах.

Лабораторно-технічна база відділення:

  1. спеціалізовані та предметні кабінети;
  2. мультимедійний кабінет та кабінет інформаційних технологій у судноводінні.

Навчальні аудиторії та лабораторії оснащені інтерактивними дошками, мультимедійними пристроями та іншим сучасним обладнанням.

Процес вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки фахівців проходить безперервно. Лабораторії постійно оновлюються сучасною технікою відповідно до нинішніх міжнародних вимог щодо обладнання  суден.

Програма навчання здобувачів освіти даної спеціалізації спрямована на здобуття знань, умінь, навичок та досвіду з судноводіння, обробки та розміщення вантажів, управління операціями судна, піклування про людей на судні та радіозв’язку для зайняття посад осіб командного складу палубної команди морських суден.

Велика увага приділяється підготовці здобувачів освіти з формування та відпрацювання навичок персональної безпеки, рятувальних засобів, боротьби з пожежею, охорони праці та медичної допомоги, фізичній підготовці, вивченню іноземних мов. В коледжі є можливість додаткового вивчення фахової англійської мови для підвищення рівня як розмовного спілкування, так і володіння професійною лексикою на практиці і підготовкою до співбесід у крюїнгових компаній.

Здобувачі освіти мають можливість відвідувати  бібліотеку й  читальний зал, комп’ютерну бібліотеку, спортивно-оздоровчу базу, спортивну залу. На період навчання іногородні здобувачі освіти забезпечуються гуртожитком.

За час навчання студенти проходять плавальну та технологічну практику на морських та річкових спеціалізованих суднах.
Робочі дипломи, що підтверджують кваліфікацію випускників за спеціалізацією 271.01 Навігація і управління морськими суднами, відповідно до вимог Міжнародної конвенції з підготовки і дипломування моряків, мають міжнародне визнання й дозволяють працювати штурманами як на спеціалізованих суднах, так і на морських суднах загального призначення без обмежень розмірів суден і району плавання.

Випускник отримує кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з морського та внутрішнього водного транспорту (Навігація і управління морськими суднами).

Випускники Коледжу можуть продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури і технологій за відповідною спеціальністю.


ЕУ

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

Форма навчання  – денна, заочна

Термін навчання:       
4 роки (денна) – на основі базової загальної середньої освіти;
3 роки (заочна) – на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Викладацький склад: підготовку фахівців за спеціалізацією 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами в коледжі забезпечує викладацький штат відділення, який складається з висококваліфікованих спеціалістів своєї справи і має багаторічний досвід роботи на морських суднах.

Лабораторно-технічна база відділення:

  1. комплексна лабораторія суднових енергетичних установок, лабораторія допоміжних механізмів, які дають можливість не тільки ознайомити студентів із розміщенням, принципом дії та конструкцією енергетичного обладнання, а й розвити навички роботи з цим обладнанням, включаючи його частковий ремонт;
  2. мультимедійний кабінет та кабінет інформаційних технологій у судновій механіці, які обладнані сучасними комп’ютерами;
  3. майстерні (слюсарна, верстатна та електромонтажна ділянка), в яких студенти відділення мають змогу отримати початкові навички роботи із слюсарним, верстатним та електрообладнанням;
  4. спеціалізовані та предметні кабінети.

За час навчання студенти проходять навчальну практику в майстернях та плавальну практику на морських та річкових спеціалізованих суднах.

Робочі дипломи механіка, що підтверджують кваліфікацію випускників за спеціалізацією 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами, відповідно до вимог Міжнародної конвенції з підготовки і дипломування моряків, мають міжнародне визнання й дозволяють нашим фахівцям бути готовими до кваліфікованої роботи з судновою енергетичною установкою в цілому, включаючи його частковий ремонт.

Випускник отримує кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з морського та внутрішнього водного транспорту (Управління судновими технічними системами і комплексами).

Випускники Коледжу можуть продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури і технологій за відповідною спеціальністю.