/ 133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування


Screenshot_6

133 Галузеве машинобудування
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Освітня програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»
Форма навчання  – денна, заочна
Термін навчання:       
4  роки  (денна) – на основі базової загальної середньої освіти.
3 роки (заочна) – на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
По завершенню навчання випускники отримують кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з галузевого машинобудування.

Фахівці-механіки підготовлені для роботи:

  • Механіками (механік дільниці або механік ремонтної майстерні);
  • Майстрами (виробничої дільниці);
  • Техніками-технологами;
  • Техніками-конструкторами;

Важко знайти більш широку технічну спеціальність, яка охоплювала б настільки різні по конструкції, принципу роботи та сфері застосування машини. Не існує підприємства в сфері матеріального виробництва, де б не використовувалася вантажопідйомні крани, конвеєри, підйомники, бульдозери, екскаватори, навантажувачі, асфальтоукладальники, елеватори тощо. Машинобудівний завод і морський порт, металургійний комбінат і залізнична станція, будівельна організація і хімічне підприємство, дорожньо-ремонтне управління і сільськогосподарське підприємство – ось лише невелика частина організацій, які виробляють або експлуатують тисячі одиниць підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

Потреба у фахівцях даного профілю зростає з кожним роком. Інтенсивність будівельно-монтажних, вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт постійно зростає. Підприємствам сьогодні потрібні фахівці з проектування, виробництва, технічної діагностики та експлуатації підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій за відповідною спеціальністю.