/ Студентське самоврядування

Студентське самоврядування


Студентське самоврядування ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ» – це право студентів коледжу вирішувати питання навчання і побуту, інструмент для захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати участь в управлінні навчальним закладом.
Студентське самоврядування в коледжі  здійснюється студентами коледжу на громадських засадах.
Органом студентського самоврядування – є Студентська Рада ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ».
Студентська Рада ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ» є вільним від втручання політичних партій, громадських об’єднань та релігійних організацій.

Голова Студентської Ради – Поліна ЗЄЛЄНІКОВА

Заступник голови Студентської Ради – Марина ЛІЩУК

Голова інформаційного сектору- Валентина ЯРОВА

Голова адміністративного сектору- Артем КОЗЛОВ

Голова культурно-масового сектру – Олександра ОНИСЬКО

Голова відділення №1 – Юрій ЛОЖКІН

Голова відділення №2 – Анжеліка ПОНОМАРЕНКО

Основною метою діяльності Студентської Ради є:

 • Створення умов, що сприяють самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних областях студентського життя.
 • Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав.
 • Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
 • Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Принципи студентського самоврядування:

 • Принцип усвідомленості. Студенти добровільно визначають ступінь своєї участі.
 • Принцип фокусу уваги. Фокусом уваги студентського самоврядування є розвиток особистості студента і студентського життя всередині коледжу.
 • Принцип виборності. Керівні органи студентського самоврядування формуються на виборній основі.
 • Принцип представництва. Студенти, обрані до керівних органів студентського самоврядування, виконують свої функції, діючи від імені, за дорученням і в інтересах студентів вишу.
 • Принцип автономності. Студентське самоврядування самостійно визначає порядок свого функціонування і не залежить у своїх рішеннях від адміністрації коледжу, державних органів та інших осіб.
 • Принцип корпоративності. Студентське самоврядування є частиною корпоративної культури коледжу і не може існувати поза його межами.
 • Принцип партнерства. Стратегічні принципи взаємодії студентського самоврядування та адміністрації коледжу носять партнерський характер.
 • Принцип ресурсного забезпечення. Студентське самоврядування для здійснення своєї статутної діяльності використовує організаційні, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси.
 • Принцип розвитку. У міру становлення організаційної культури, накопичення досвіду і традицій студентське самоврядування може в установленому порядку придбати права та прийняти на себе обов’язки громадської організації.

Ми завжди відкриті та раді новим обличчям і креативним ідеям. Самовдосконалюйся та навчайся з нами!

Положення про Студентську Раду.
Ми в інстаграмі.