/ 121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення


121 Інженерія програмного забезпечення
Галузь знань:  12 Інформаційні технології
Освітня програма:  «Інженерія програмного забезпечення»
Форма навчання  – денна
Термін навчання:       
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти;
3 роки – на основі повної загальної середньої освіти.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
По завершенню навчання випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією «Технік-програміст».
Підготовка студентів спеціальності здійснюється у відповідності до галузевого стандарту висококваліфікованим кадровим складом та забезпечується необхідною матеріально-технічною базою.
За час навчання студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» оволодівають сучасними мовами програмування, знаннями з інформатики, комп’ютерної техніки, баз даних, інтернет-технологій, усіма необхідними знаннями для здійснення практичної діяльності.
Випускники Відокремленого структурного підрозділу "Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій"можуть продовжувати навчання вДержавному університеті інфраструктури та технологій за відповідним напрямком.