/ 121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення


ПР

121 Інженерія програмного забезпечення
Галузь знань:  12 Інформаційні технології
Освітня програма:  «Інженерія програмного забезпечення»
Форма навчання  – денна
Термін навчання:       
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти;

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Спеціальність «інженерія програмного забезпечення» орієнтована на:

 1. освоєння методів і технологій створення високорівневих програмних продуктів, з використанням: об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування (С/С++, Java, Python, С#/.Net), інструментальних засобів та середовищ розроблення (Visual Studio, Eclipse, NetBeans), баз даних, міжплатформного застосування;
 1. вивчення теорії і практики конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, верифікацію, тестування, еволюцію програмного забезпечення, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів.

Спеціаліст із спеціальності Інженерія програмного забезпечення знатиме:

 1. зміст інженерних та супровідних процесів життєвого циклу програмного продукту;
 2. основні концепції моделювання та аналізу програмного забезпечення та типи моделей програмного забезпечення;
 3. концепції, стратегій та технології проектування та реалізації програмних систем;
 4. мови програмування та інструментарій розроблення програмного забезпечення на відповідних мовах програмування;
 5. принципи взаємодії і комунікацій та ролі в команді розробників програмного забезпечення;
 6. етапи і принципи управління якістю процесів розробки протягом життєвого циклу виробництва програмного забезпечення.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання. Процес вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки фахівців проходить безперервно.

В умовах українського ринку праці типовими посадами фахівця за спеціальністю  121 Інженерія програмного забезпечення є:

 1. провідний інженер-програміст;
 2. тестувальник програмного забезпечення;
 3. архітектор програмного забезпечення
 4. спеціалісти із впровадження та супроводу програмного забезпечення;
 5. менеджер програмного продукту;
 6. системний адміністратор;
 7. розробник баз даних;
 8. дизайнер або розробник користувацьких інтерфейсів;
 9. керівник ІТ-відділу.

По завершенню навчання випускники отримують кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з інженерії програмного забезпечення.

Випускники Відокремленого структурного підрозділу “Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій” можуть продовжувати навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій за відповідною спеціальністю.