/ 121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення


«Розробка програмного забезпечення»

Форма навчання  – денна

Термін навчання:       
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти;
3 роки – на основі повної загальної середньої освіти.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Підготовка студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення» здійснюється у відповідності до галузевого стандарту висококваліфікованим кадровим складом та забезпечується необхідною матеріально-технічною базою.

Лабораторно-технічна база відділення:

 1. спеціалізовані та предметні кабінети;
 2. мультимедійний кабінет та кабінет інформаційних технологій;
 3. комп’ютерні класи.

За час навчання студенти спеціальності «Розробка програмного забезпечення» оволодівають сучасними мовами програмування, знаннями з інформатики, комп’ютерної техніки, баз даних, Інтернет-технологій, усіма необхідними знаннями для здійснення практичної діяльності.

В процесі навчання на спеціальності “Розробка програмного забезпечення” студенти вивчають наступні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки: основи програмування та алгоритмічні мови, об’єктно-орієнтоване програмування, розробка Web-застосувань, інженерна та комп’ютерна графіка, бази даних, архітектура комп’ютера, організація комп’ютерних мереж, конструювання програмного забезпечення та ін.

Молодший спеціаліст за спеціальністю “Розробка программного забезпечення” підготовлений до роботи в сфері інформатизації:

 1. Діяльність у сфері інформатизації

  Консультації з питань інформатизації підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.

 2. Створення програмного забезпечення

  Може приймати участь в створенні програмного забезпечення для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.

 3. Оброблення даних

  Може приймати участь в обробленні даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.

 4. Робота з базами даних

  Може приймати участь в роботі з базами даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.

Випускник отримує звання молодшого спеціаліста: «технік-програміст».

Випускники Коледжу морського і річкового флоту можуть продовжити навчання в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.