/ Інформація про мову

Інформація про мову


Мова, якою відбувається освітній процес у закладі освіти – українська!
Правовий статус української мови сьогодні визначає Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року. У статті 10 Конституції записано: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. B Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом». Мовні відносини в Україні регулює також Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».


На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму навчальним закладом здійснюється відповідна організаційна робота.
Українська мова є мовою повсякденного спілкування педагогічних працівників, студентів та їх батьків. Усі учасники освітнього процесу дотримуються єдиного мовного режиму.  Кількість студентів, які охоплені українською мовою навчання, становить 100%. Викладання базових дисциплін державною мовою здійснюється на належному рівні. Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень і повідомлень, плакатів та студентських газет.
В коледжі оформлені куточки державної символіки та патріотичні стенди,  завдяки яким виховується шанобливе ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, присвячених національним святам. Українські народні мотиви присутні в оформленні всіх кабінетів. Інформаційні куточки оформлені державною мовою.

Бібліотека є осередком, навколо якого здійснюється робота щодо дотримання мовного законодавства: забезпечення літературою викладачів, різноманітними довідниками студентів коледжу.
Питання функціонування державної мови під час освітнього процесу залишається і надалі одним із найбільш пріоритетних напрямів освітнього процесу. Принципове значення для майбутнього української мови має національна свідомість та мовна гідність.
Проводиться робота з трудовим  колективом щодо дотримання мовного режиму в коледжі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2016 № 1/9-542 «Щодо застосування державної мови».

Законодавства про мови в Україні:
1. Конституція України (ст. 10)
2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017(ст. 7)
3. Указ Президента України «Про Концепцію державної мовної політики» від 15.02.2010
4. Лист МОН від 17.09.2019 №1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі»
5. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 19.12.2019
6. Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)
7. Лист МОН «Щодо застосування державної мови в освітній галузі» від 01.02.2018