/ Заочна форма навчання

Заочна форма навчання


Коледж морського і річкового флоту є вищим навчальним закладом і готує спеціалістів командного складу для роботи на суднах далекого плавання, берегових підприємствах та інших відомствах за спеціальностями:

1. 271 Річковий та морський транспорт «Судноводіння на морських шляхах»

2. 271 Річковий та морський транспорт «Експлуатація суднових енергетичних установок»

“Судноводіння на морських шляхах”

Кваліфікація – молодший спеціаліст-штурман.

Напрямок діяльності – судноводій, вахтовий помічник капітана на морських суднах без обмеження району плавання і тоннажу суден.

“Експлуатація суднових енергетичних установок”

Кваліфікація – молодший спеціаліст-механік (судновий).

Напрямок діяльності – вахтовий механік на морських судах без обмеження району плавання і потужності силової установки; ремонтний механік; механік судноремонтних заводів.


На заочне відділення коледжу на 1 курс приймаються:

 • ­особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 • ­особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

   Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), математики (другий предмет)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ на базі повної середньої освіти – 3 роки 5 місяців;

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною та заочною формами навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються

Правилами прийому;

І етап:

Прийом заяв та документів починається 10 липня та закінчується о 18 год. 00 хв. 22 липня;
вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня.

ІІ етап (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника):

Прийом заяв та документів починається 21 жовтня та закінчується о 18 год. 00 хв. 01 листопада;
вступні іспити проводяться з 02 листопада до 06 листопада.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ

 • Заява (заповнюється у відбірковій комісії та підписується вступником);
 • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • Медична довідка – форма 086-У/О ;
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності
ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії коледжу при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!


ДРУГА ОСВІТА

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти та зараховуються за результатами фахових співбесід,
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або іншого освітнього ступеня за заочною формою навчання строки прийому заяв та документів, зарахування на навчання визначаються Правилами прийому;

І етап:
прийом заяв та документів починається 10 липня та закінчується 22  липня;
фахове випробування проводяться з 23 до 25 липня;
ІІ етап:
прийом заяв та документів починається 21 жовтня та закінчується о 18 год. 00 хв. 01 листопада;
фахове випробування проводяться з 02 листопада до 06 листопада;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ОСВІТИ

 • Заява (заповнюється у відбірковій комісії та підписується вступником);
 • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • Медична довідка – форма 086-У/О ;
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності
ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

ПОНОВЛЕННЯ

Відраховані здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти.
Поновлення здійснюється в межах спеціальності та форми навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу.
Документи для поновлення подаються вступником до (відбіркової) комісії.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ

 • Заява (заповнюється у відбірковій комісії та підписується вступником);
 • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Академічна довідка – оригінал (форма затверджена наказом МОН від 22 червня 2016 року № 701)
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • Медична довідка – форма 086-У/О ;
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності
ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Високий рівень підготовки фахівців на заочній формі навчання базується на досягнутому рівні навчально-методичної та організаційної роботи Коледжу. Студенти-заочники забезпечуються спеціально підготовленими для них методичними комплексами дисциплін з урахуванням особливостей навчального процесу. Саме заочна форма навчання дозволяє студентам закріпити отримані теоретичні знання на своїй роботі, якщо вона відповідає обраній спеціальності.

Більш детальну інформацію Ви можете дізнатися в приймальній комісії коледжу за телефонами: (044) 419-38-19, 419-22-84.