/ Школа молодого викладача

Школа молодого викладача

Мета роботи: надання молодим викладачам-педагогам дієвої методичної допомоги в розв’язанні першочергових практичних проблем, адаптаційна допомога, індивідуально-психологічний супровід і підтримка молодої людини на початку її професійної діяльності; розвиток умінь і навичок планувати заняття, будувати структурно відповідно до типу заняття і мети, оптимально обирати прийоми та методи роботи із здобувачами освіти; розвиток лідерських здібностей; виховання в молодих спеціалістів почуття відповідальності за обраний шлях.

Основні завдання:

 • забезпечення розвитку закладу освіти, формування професійного стилю закладу освіти;
 • узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх технологій;
 • установлення відносин співробітництва та взаємодії між молодими фахівцями й досвідченими педагогами;
 • організація й проведення науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, проведення різного рівня методичних семінарів, конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих педагогів.

Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога взаємодіє з відповідними структурами як закладу освіти, так і за його межами.

Основні види діяльності:

 • формування індивідуального професійного стилю педагога через упровадження прогресивних освітніх технологій;
 • надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих педагогів закладу освіти;
 • проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчально- методичних занять для молодих спеціалістів;
 • залучення молодих викладачів-педагогів до підготовки й організації педрад, семінарів і конференцій із проблем освіти;
 • відстеження результатів роботи молодого спеціаліста;
 • організація роботи з розробки молодими фахівцями електронних навчальних матеріалів і методик їх використання в освітньому процесі;
 • видання методичної літератури з питань освіти.

До складу Школи молодого викладача входять молоді спеціалісти, їхні наставники й педагоги, які готові передавати накопичений досвід, методисти, викладачі-методисти.

Поради молодим викладачам
ГРАФІК

проведення  занять у Школі молодого викладача Коледжу

у 2021/2022 навчальному році 

з/п

Тема заняття

Дата проведення заняття

Відмітка про виконання

1.

Загальна культура викладача. Посадова інструкція викладача .Обов´язки класного керівника навчальної групи

06.09.2021

 Виконано

2.

Організація навчально-методичної та виховної роботи викладачів Коледжу. Основні напрями діяльності викладача

15.09.2021

 Виконано

3.

Знайомство з роботою Google класу. Формування тестових питань  у Google формі та методика наповнення Google  класу методичними матеріалами

20.09.2021

 Виконано

4.

Зміст навчальних планів, їх зв’язок з дисциплінами

27.09.2021

 Виконано

5.

Програми та робочі навчальні програми: зміст, порядок розробки та затвердження

04.10.2021

 Виконано

6.

Форми організації навчального процесу. Загальні рекомендації щодо проведення занять. План заняття.  Cтруктура заняття

11.10.2021

 Виконано

7.

Взаємовідвідування  занять інших викладачів

18.10.2021

 Виконано

8.

Лекція. Основні вимоги до сучасної лекції. Конспект та опорний конспект лекції

25.10.2021

 Виконано

9.

Методика проведення семінарських (практичних,   лабораторних) занять

01.11.2021

 Виконано

10.

Методичне забезпечення та організація самостійної роботи студентів

08.11.2021

 Виконано

11.

Індивідуально-консультативна робота викладача

15.11.2021

 Виконано

12.

Методика оцінювання знань студентів. Форми оцінювання

22.11.2021

 Виконано

13.

Методичні  підходи до складання тестових завдань

29.11.2021

 Виконано

14.

Підготовка екзаменаційних білетів, питань до заліку

06.12.2021

 Виконано

15.

Формування фонду законодавчого та інструктивного матеріалу

13.12.2021

 Виконано

16.

Формування пакету візуального супроводжування курсу

16.03.2022

 Виконано

17.

Аналіз та самоаналіз проведених занять. Вдосконалення навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що закріплені за викладачем

16.03.2022

 Виконано