/ 275 Транспортні технології (Морський та річковий транспорт)

275 Транспортні технології (Морський та річковий транспорт)


«Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті»

Форма навчання  – денна

Термін навчання:       
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти;
3 роки – на основі повної загальної середньої освіти.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Викладацький склад: підготовку фахівців за спеціальністю «Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті» в коледжі здійснюють штатні викладачі, які забезпечують якісне викладання дисциплін для всіх спеціальностей напряму «Транспорт і транспортна інфраструктура». Підготовка студентів спеціальності «Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті» здійснюється у відповідності до галузевого стандарту висококваліфікованим кадровим складом та забезпечується необхідною матеріально-технічною базою.

Лабораторно-технічна база відділення:

  1. спеціалізовані та предметні кабінети;
  2. мультимедійний кабінет та кабінет інформаційних технологій у судноводінні;
  3. комп’ютерні класи.

За час навчання студенти спеціальності «Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті» поглиблено вивчають загальній курс транспорту, менеджмент, технологію, організацію та планування перевантажувальних робіт , основи судноплавства, устрій морських портів, міжнародну економіку, економіку морського транспорту та ін. Проходять практику в компаніях, які професійно займаються наданням логістичних послуг.

Молодший спеціаліст за спеціальністю “ Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті “ володіє розумінням основ побудови транспортної мережі України та Європи, та знаннями стосовно сучасних методів перевезень, функцій водного транспорту, проблем, звязаних з координацією і взаємодією водного транспорту, перспективою розвитку і захистом навколішнього середовища.

Випускник отримує звання молодшого спеціаліста: «Технік-технолог (механік)».

Випускники Коледжу морського і річкового флоту можуть продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій на відповідній спеціальності.