/ 275 Транспортні технології (за видами)

275 Транспортні технології (за видами)

 

ОП

Спеціальність: 275 Транспортні технології (за видами)
Спеціалізація 275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Форма навчання  – денна

Термін навчання:       
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Викладацький склад: підготовку фахівців за спеціалізацією Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) в коледжі здійснюють штатні викладачі, які забезпечують якісне викладання дисциплін для галузі знань 27 Транспорт. Підготовка студентів спеціалізації Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) здійснюється у відповідності до галузевого стандарту висококваліфікованим кадровим складом та забезпечується необхідною матеріально-технічною базою.

Лабораторно-технічна база відділення:

  1. спеціалізовані та предметні кабінети;
  2. мультимедійний кабінет та кабінет інформаційних технологій у судноводінні;
  3. комп’ютерні класи.

За час навчання студенти спеціалізації Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) поглиблено вивчають загальній курс транспорту, менеджмент, технологію, організацію та планування перевантажувальних робіт, основи судноплавства, устрій морських портів, вантажознавство, економіку морського транспорту, комерційну роботу на морському транспорті та ін. Проходять практику в компаніях, які професійно займаються наданням  послуг з перевезення.

Фаховий молодший бакалавр – спеціаліст за спеціалізацією Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) володіє розумінням основ побудови транспортної мережі України та Європи, та знаннями стосовно сучасних методів перевезень, функцій водного транспорту, проблем, пов’язаних з координацією і взаємодією водного транспорту, перспективою розвитку і захистом навколишнього середовища.

Випускник закладу освіти отримує кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з транспортних технологій (на морському та річковому транспорті).

Випускники Відокремленного структурного підрозділу «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій» можуть продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій на відповідній спеціальності.