/ 275 Транспортні технології (Морський та річковий транспорт)

275 Транспортні технології (Морський та річковий транспорт)


Спеціальність: 275 «Транспортні технології(за видами)»
Спеціалізація 275.01 Транспортні технології(морський та річковий транспорт)

Форма навчання  – денна

Термін навчання:       
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти;
3 роки – на основі повної загальної середньої освіти.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Викладацький склад: підготовку фахівців за спеціалізацією «Транспортні технології(морський та річковий транспорт)» в коледжі здійснюють штатні викладачі, які забезпечують якісне викладання дисциплін для всіх спеціальностей напряму «Транспортні технології». Підготовка студентів спеціалізації «Транспортні технології(морський та річковий транспорт)» здійснюється у відповідності до галузевого стандарту висококваліфікованим кадровим складом та забезпечується необхідною матеріально-технічною базою.

Лабораторно-технічна база відділення:

  1. спеціалізовані та предметні кабінети;
  2. мультимедійний кабінет та кабінет інформаційних технологій у судноводінні;
  3. комп’ютерні класи.

За час навчання студенти спеціалізації «Транспортні технології(морський та річковий транспорт)» поглиблено вивчають загальній курс транспорту, менеджмент, технологію, організацію та планування перевантажувальних робіт, основи судноплавства, устрій морських портів, міжнародну економіку, економіку морського транспорту та ін. Проходять практику в компаніях, які професійно займаються наданням логістичних послуг.

Молодший спеціаліст за спеціалізацією “Транспортні технології(морський та річковий транспорт)“ володіє розумінням основ побудови транспортної мережі України та Європи, та знаннями стосовно сучасних методів перевезень, функцій водного транспорту, проблем, звязаних з координацією і взаємодією водного транспорту, перспективою розвитку і захистом навколішнього середовища.

Випускник отримує звання молодшого спеціаліста: «Технік-технолог (механік)».

Випускники відокремленного структурного підрозділу “Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій” можуть продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій на відповідній спеціальності.