/ Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників

За результатами атестації 28 і 29 березня всі педагогічні працівники відповідають займаним посадам, підтверджено вищу категорію 3 особам, підтверджено вищу категорію та звання «викладач-методист» 1 особі, присвоєно I категорію 5 особам, підтверджено І категорію 3 особам, присвоєно ІІ категорію 2 особам і підтверджено категорію «спеціаліст з вищою освітою» 1 особі.

Вітаємо всіх педагогічних працівників!

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Шановні викладачі!

Незважаючи на складну ситуацію в країні, атестація викладачів не переноситься і відбудеться згідно з графіком – 28 і 29 березня о 15.00.

Буде проаналізована викладацька та виховна робота кожного викладача.

За результатами атестації буде прийняте рішення про відповідність/невідповідність займаній посаді, підтверджено або присвоєно категорії згідно з вашими поданими заявами. Щодо викладачів, які атестуються на вищу категорію, ваші атестаційні листи будуть подані до Департаменту освіти та розглянуті на засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня.

———————————————————————————————————————————————————————

ПАМ’ЯТКА

для педагогічного працівника з питань атестації

Складено відповідно до вимог «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом МОН від 06.10.2020 №930

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою (п.1.5).

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу (п.1.8).

Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків (п.1.9).

Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи (п.3.23)

Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності (п.3.1).

До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки (п.3.2).

Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді (п.3.10).

Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня (п.6.4).