/ Історія коледжу

Історія коледжу


Коледж морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій є правонаступником Київського суднобудівного технікуму, заснованого ще в першій половині XX століття.
20 березня 1940 року наказом народного Комісара суднобудівної промисловості СРСР 59/к професійно-технічне училище заводу «Ленінська кузня» змінило свій статус, отримавши назву «Київський суднобудівний технікум». Так почалася історія навчального закладу.
Під час Великої Вітчизняної війни технікум разом із заводом був евакуйований до м. Зеленодольськ, а звідти повернувся в 1944 році і розташувався в приміщеннях заводу автоматики ім. Петровського.
У 1955 році після завершення будівництва навчального комплексу (навчальний корпус, майстерні, гуртожиток) технікум було переведено до нього за адресою: м. Київ, Суднобудівний провулок, 5.
У зв’язку із створенням науково-дослідного інституту гідро приладів (наказ Mіністерства суднобудівної промисловості СРСР від 01.10.1956 р. №0027/С) технікум було перейменовано в Київський вечірній електромеханічний технікум, який 1957 році був переданий у підпорядкування Київського Раднаргоспу (Постанова Ради Міністрів СРСР від 22.05.1957 р. «156, Наказ Мінсудпрому СРСР від 29.06.1957 р. №0134).
Pішенням Київського Раднаргоспу Київський вечірній електромеханічний технікум у вересні 1960 року був приєднаний до Київського електромеханічного технікуму. З того часу технікум припинив своє існування майже на 7 років.
Друге відродження Київського суднобудівного технікуму відбулося і 1966 році відповідно до наказу Mіністерства суднобудівної промисловості СРСР від 10 грудня 1966 р. №780.
3 28 березня 1983 технікум переведено до нового навчально-лабораторного корпусу за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 2.
У 1991 році Київський суднобудівний технікум переведено у підпорядкування Мінвузу України (наказ від 28 листопада 1991 року №231).
У 90-ті роки XX століття в освітянській галузі, як і в усій країні, відбувалися складні процеси змін та реформування. У цей час багато технікумів з різних причин вступали у співпрацю з вищими навчальними закладами. Досить часто така співпраця закінчувалася об’єднанням, такий шлях обрав і Київський суднобудівний технікум.
У 1998 році керівництво Київського суднобудівного технікуму прийняло пропозицію Київського інституту водного транспорту ОДМА про створення шляхом об’єднання нового навчального закладу.
14 грудня 1998 року постановою Кабінету міністрів України №1970 «Про створення Київської державної академії водного транспорту» на базі Київського інституту водного транспорту Одеської державної водної академії та Київського суднобудівного технікуму було створено Київську державну академію водного транспорту, в яку технікум увійшов як структурний підрозділ без права юридичної особи під назвою «Суднобудівний технікум ҚДАВТ».
Наказом МОНУ від 02 червня 2004 р. №439 технікуму присвоєно назву Коледж морського річкового флоту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сaгайдачного.
Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 06.05.2016р. № 486 за погодженням з Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 29.02.2016р.)  на базі Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Державного економіко-технологічного університету транспорту створено Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) до складу якого  в якості структурного підрозділу увійшов Коледж морського і річкового флоту ДУІТ.
Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 17.02.2020р. № 227 Про реорганізацію відокремлених структурних підрозділів Державного університету інфраструктури та технологій здійснена реорганізація Київського транспортно-технологічного коледжу ДУІТ шляхом приєднання до Коледжу морського і річкового флоту ДУІТ з наданням останньому окремих прав фінансово-господарської самостійності.
Основними напрямками діяльності Коледжу є: підготовка згідно з державним замовленням і договірним «зобов’язанням» висококваліфікованих фахівців першого освітньо-кваліфікаційного pівня для різних галузей народного господарства України; надання випускникам повної загальної середньої освіти; підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу та їх перепідготовка; довузівська підготовка студентів на підготовчих курсах; навчання студентів для здобуття другої кваліфікації фахового молодшого бакалавра, одержання робітничих професій, культурно-освітня, методична, виробничо-комерційна робота, створення умов для всебічного розвитку особистості, розкриття її здібностей, поширення наукових знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього та культурного рівня, надання платних послуг у сфeрі освітньої діяльності відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів України.
Сьогодні Коледж морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій є сучасним навчальним закладом, який здійснює підготовку студентів на високому професійному рівні, використовуючи у своїй діяльності новітні методи роботи. Велика увага приділяється покращенню навчально-методичної та матеріально- технічної бази коледжу. При цьому слід зазначити, що Коледж морського і річкового флоту ДУІТ є єдиним в Україні навчальним закладом I-ІІ pівня акредитації, який за спеціальностями «Судноводіння на морських шляхах» та «Експлуатація суднових енергетичних установок» готує фахівців змішаного ріка-море плавання.
У своєму складі коледж має структурні підрозділи: денні та заочні відділення, предметні (циклові) комісії, навчальні лабораторії та кабінети, бібліотеку з читальним залом, спортивні споруди, навчально-виробничі майстерні, соціально-культурні об’єкти (медпункт, буфет, актову залу, спортзал).
Підготовлені і затверджені в установленому порядку відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» положення про педагогічну раду, циклову (предметну) комісію, адміністративну раду, концепція організації та планування навчального процесу згідно з листами Міністерства освіти і науки України. Для всіх категорій працівників розроблені посадові інструкції.
Коледж проводить підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти.
Право на провадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра надано навчальному закладу ліцензією i сертифікатом про акредитацію.