/ Історія коледжу

Історія коледжу


Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій» є правонаступником Київського суднобудівного технікуму, заснованого ще в першій половині XX століття.
20 березня 1940 року наказом народного Комісара суднобудівної промисловості СРСР 59/к професійно-технічне училище заводу «Ленінська кузня» змінило свій статус, отримавши назву «Київський суднобудівний технікум». Так почалася історія навчального закладу.
Під час Великої Вітчизняної війни технікум разом із заводом був евакуйований до м. Зеленодольськ, а звідти повернувся в 1944 році і розташувався в приміщеннях заводу автоматики ім. Петровського.
У 1955 році після завершення будівництва навчального комплексу (навчальний корпус, майстерні, гуртожиток) технікум було переведено до нього за адресою: м. Київ, Суднобудівний провулок, 5.
У зв’язку із створенням науково-дослідного інституту гідроприладів (наказ Mіністерства суднобудівної промисловості СРСР від 01.10.1956 р. №0027/С) технікум було перейменовано в Київський вечірній електромеханічний технікум, який 1957 році був переданий у підпорядкування Київського Раднаргоспу (Постанова Ради Міністрів СРСР від 22.05.1957 р. «156, Наказ Мінсудпрому СРСР від 29.06.1957 р. №0134).
Pішенням Київського Раднаргоспу Київський вечірній електромеханічний технікум у вересні 1960 року був приєднаний до Київського електромеханічного технікуму. З того часу технікум припинив своє існування майже на 7 років.
Друге відродження Київського суднобудівного технікуму відбулося і 1966 році відповідно до наказу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 10 грудня 1966 р. №780.
3 28 березня 1983 технікум переведено до нового навчально-лабораторного корпусу за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 2.
У 1991 році Київський суднобудівний технікум переведено у підпорядкування Мінвузу України (наказ від 28 листопада 1991 року №231).
У 90-ті роки XX століття в освітянській галузі, як і в усій країні, відбувалися складні процеси змін та реформування. У цей час багато технікумів з різних причин вступали у співпрацю з вищими навчальними закладами. Досить часто така співпраця закінчувалася об’єднанням, такий шлях обрав і Київський суднобудівний технікум.
У 1998 році керівництво Київського суднобудівного технікуму прийняло пропозицію Київського інституту водного транспорту ОДМА про створення шляхом об’єднання нового навчального закладу.
14 грудня 1998 року постановою Кабінету міністрів України №1970 «Про створення Київської державної академії водного транспорту» на базі Київського інституту водного транспорту Одеської державної водної академії та Київського суднобудівного технікуму було створено Київську державну академію водного транспорту, в яку технікум увійшов як структурний підрозділ без права юридичної особи під назвою «Суднобудівний технікум ҚДАВТ».
Наказом МОНУ від 02 червня 2004 р. №439 технікуму присвоєно назву Коледж морського річкового флоту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сaгайдачного.
Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 06.05.2016р. № 486 за погодженням з Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 29.02.2016р.)  на базі Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Державного економіко-технологічного університету транспорту створено Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) до складу якого  в якості структурного підрозділу увійшов Коледж морського і річкового флоту ДУІТ.
Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 17.02.2020р. № 227 «Про реорганізацію відокремлених структурних підрозділів Державного університету інфраструктури та технологій» здійснена реорганізація Київського транспортно-технологічного коледжу ДУІТ шляхом приєднання до Коледжу морського і річкового флоту ДУІТ з наданням останньому окремих прав фінансово-господарської самостійності.
Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 06.10. 2020 року №1224 «Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Державного університету інфраструктури та технологій» коледжу присвоєно назву  Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій» (ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ»).
Навчальний заклад відповідно до ліцензії та сертифікатів про акредитацію здійснює освітню діяльність за освітнім ступенем фаховий молодший бакалавр за денною та заочною формами навчання.