/ Циклова комісія СЕУ та їх експлуатації

Циклова комісія СЕУ та їх експлуатації

Викладачі комісії  працюють зі студентами, які обрали спеціальність «Експлуатація суднових енергетичних установок» за напрямком підготовки «Морський та річковий транспорт».

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам.  Над виконанням цієї задачі працюють викладачі циклової комісії.

Мета роботи викладачів комісії «СЕУ та їх експлуатації» це  закріплення фахових теоретичних знань для набуття практичних вмінь роботи і досвіду на рівні молодшого суднового механіка по експлуатації СЕУ та судноремонту .

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. основи автоматики;
 2. СДМ, устрої та системи;
 3. суднові дизельні установки;
 4. технологія використання робочих речовин;
 5. електрообладнання суден;
 6. основи технічної термодинаміки та теплопередачі;
 7. нарисна геометрія та інженерна графіка;
 8. технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне несення вахти;
 9. автоматизація суднових енергетичних установок;
 10. суднові вантажні та палубні механізми;
 11. суднові котельні установки;
 12. суднові турбінні установки;
 13. технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів;
 14. технічна експлуатація суднових засобів та безпечне несення вахти;
 15. основи теорії електропривода;
 16. суднові автоматизовані електроенергетичні системи;
 17. суднові автоматизовані електроприводи.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «СЕУ ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЯ»

 1. Андрійчук Людмила Миколаївна – голова циклової комісії;
 2. Гураль Валерій Григорович;
 3. Денисенко Ернест Олександрович;
 4. Коломієць Михайло Іванович;
 5. Купцов Юрій Євгенійович;
 6. Лелейко Станіслав Григорович;
 7. Нечаєв Анатолій Валентинович;
 8. Щербаха Микола Іванович.
  .
Андрийчук_Л_М_1

Андрійчук
Людмила Миколаївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1984 році за спеціальністю «Теплофізика».

Викладає дисципліни:
 основи технічної термодинаміки  та теплопередачі, нарисна геометрія та інженерна графіка, метрологія, стандартизація і управління якістю.

Педагогічний стаж: 32 роки.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії «СЕУ та їх експлуатація», класного керівника.

 

Андрийчук_Л_М_2

 

Гураль
Валерій Григорович

Освіта:  вища.

Закінчив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1981 році за спеціальністю «Суднові машини і механізми»

Викладає дисципліни: основи автоматики, СДМ, устрої та системи.

Педагогічний стаж:  51 рік.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки викладача спеціальних дисциплін.

 

Денисенко
Ернест Олександрович

Освіта:  вища.

Закінчив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1969  році за спеціальністю «Суднові машини і механізми».

Викладає дисципліни: СДМ, устрої та системи, суднові дизельні установки,

Педагогічний стаж: 38 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки викладача спеціальних дисциплін.

 

Коломієць_М_І Коломієць_М_І_2

Коломієць
Михайло Іванович

Освіта:  вища.

Закінчив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1972 році за спеціальністю «Суднові машини і механізми».
Викладає дисципліну: вступ до спеціальності.

Педагогічний стаж: 8  років.

Спеціаліст  першої категорії.

Виконує обов’язки викладача спеціальних дисциплін; керівника практики..

 

 

СЕУ КУПЦОВ_1

Купцов
Юрій Євгенійович

Освіта:  вища.

Закінчив: Мурманське вище  морехідне інженерне технічне училище у 1987 році за спеціальністю «Експлуатація суднових силових установок»

Викладає дисципліни: СДМ, устрої та системи, суднові котельні установки та їх експлуатація.

Педагогічний стаж:  4 роки.

Спеціаліст  першої категорії.

Виконує обов’язки  викладача спеціальних дисциплін; керівника практики.

Анд_Купцов2

 

СЕУ Лелейко_4 СЕУ Лелейко_7

Лелейко
Станіслав  Григорович

Освіта:  вища.

Закінчив: Мурманське вище  морехідне інженерне технічне училище у 1966 році за спеціальністю «Суднові силові установки»

Викладає дисципліну: технологія використання робочих речовин.

Педагогічний стаж:  3 роки.

Спеціаліст 10-го тарифного розряду.

Виконує обов’язки:
викладача спеціальних дисциплін;керівника  практики.

 

СЕУ Нечаэв_5 СЕУ Нечаэв_6

Нечаєв
Анатолій Валентинович

Освіта:  вища.

Закінч
ив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1984 році за спеціальністю «Електропривід і автоматизація промислових установок».

Викладає дисципліни:
 електрообладнання суден, електрообладнання суден та його експлуатація, ремонт електрообладнання.

Педагогічний стаж: 30 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки
 викладача спеціальних дисциплін; завідувача лабораторією.

 

Щербаха
Микола Іванович

Освіта:  вища.

Закінчив: Мурманське вище інженерне морське училище за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Викладає
практичні і теоретичні заняття по навчальній практиці в майстернях коледжу.

Педагогічний стаж: 12  років.

Виконує обов’язки: керівника практики та завідувача майстернями коледжу.