/ Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ


Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над виконанням цієї задачі працюють викладачі циклової комісії «Загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ».

Мета роботи викладачів комісії – це закріплення фахових теоретичних знань для набуття практичних вмінь роботи і досвіду на рівні молодшого суднового механіка по експлуатації СЕУ та судноремонту, а також електромеханіка по експлуатації електрообладнання та автоматики суден. На сучасних суднах використовуються споживачі теплової та електричної енергії, такі як дизелі, приводи механізмів та устроїв, опалення, освітлення, вентиляції та кондиціювання повітря, водозабезпечення, зв’язку тощо. Специфіка роботи на морському і річковому флоті, різноманітність технічних засобів і устроїв та висока перенасиченість ними сучасних суден вимагають від спеціалістів флоту глибоких і міцних знань . Знання з безпеки життєдіяльності і охорони праці допоможуть попередити нещасні випадки і професійні захворювання спеціалістів, а також дадуть можливість вміло орієнтуватися морякам в складних умовах в рейсіі.

Головна мета роботи викладачів циклової комісії полягає у підвищенні рівня знань з дисциплін загально – технічного циклу та спеціального профілю для підготовки студентів до засвоєння їх на практиці. Під час навчання студенти беруть активну участь в проведенні занять, пам’ятаючи що формування особистості відбувається лише за рахунок власної діяльності. В центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота зі студентами. Викладачі разом із студентами беруть участь у виховних заходах коледжу і проводять виховні години, бесіди, батьківські збори, екскурсії.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. автоматизація суднових енергетичних установок;
 2. безпека життєдіяльності;
 3. вступ до спеціальності;
 4. електрообладнання суден;
 5. електротехніка;
 6. електротехніка та основи електроніки;
 7. загальна електротехніка;
 8. інженерна графіка;
 9. нарисна геометрія та інженерна графіка;
 10. основи автоматики;
 11. основи гідромеханіки;
 12. основи охорони праці;
 13. основи суднової автоматики;
 14. основи технічної експлуатації суднового електрообладнання та автоматики;
 15. основи технічної механіки;
 16. основи технічної термодинаміки та теплопередачі;
 17. охорона праці в галузі;
 18. портові перевантажувальні машини;
 19. практика навчальна у майстернях;
 20. практика плавальна технологічна -І;
 21. практика плавальна технологічна -ІІ;
 22. практика плавальна навчальна;
 23. радіотехніка і електроніка;
 24. СДМ, устрої та системи;
 25. системи управління електроенергетичними і енергетичними установками;
 26. суднова енергетика;
 27. суднові автоматизовані електроенергетичні системи;
 28. суднові автоматизовані електроприводи;
 29. суднові вантажні та палубні механізми;
 30. суднові дизельні установки;
 31. суднові електричні машини;
 32. суднові енергетичні установки і системи;
 33. суднові котельні установки;
 34. суднові турбінні установки;
 35. суднові холодильні установки та їх експлуатація;
 36. технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне несення вахти;
 37. технічна механіка (теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин);
 38. технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів;
 39. технічна хімія;
 40. технологія використання робочих речовин;
 41. технологія матеріалів.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЕСЕУ»

 1. Андрійчук Людмила Миколаївна – голова , викладач загально технічних дисциплін ;
 2. Гураль Валерій Григорович – викладач спеціальних дисциплін ;
 3. Денисенко Ернест Олександрович – викладач спеціальних дисциплін ;
 4. Коломієць Михайло Іванович- викладач спеціальних дисциплін та керівник практик;
 5. Купцов Юрій Євгенович – викладач спеціальних дисциплін та керівник практик;
 6. Лелейко Станіслав Григорович – керівник практик ;
 7. Лець Тамара Василівна – викладач загальнотехнічних дисциплін;
 8. Нечаєв Анатолій Валентинович- викладач спеціальних дисциплін та керівник практик ;
 9. Піхота Володимир Антонович – викладач загальнотехнічних та спеціальних дисциплін;
 10. Поскачим Галина Михайлівна – викладач загальнотехнічних та спеціальних дисциплін;
 11. Щербаха Микола Іванович – керівник практик.

 

Андрийчук_Л_М_1

Андрійчук
Людмила Миколаївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1984 році за спеціальністю «Теплофізика».

Викладає дисципліни:
інженерна графіка , нарисна геометрія та  інженерна графіка , основи технічної механіки, основи технічної термодинаміки та теплопередачі.

Педагогічний стаж: 33 роки.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки: голови циклової комісії «Загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ» , класного керівника.

 

Андрийчук_Л_М_2

 

Гураль
Валерій Григорович

Освіта:  вища.

Закінчив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1981 році за спеціальністю «Суднові машини і механізми».

Викладає дисципліни: основи автоматики.

Педагогічний стаж:  53 роки.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки: викладача спеціальних дисциплін комісії.

 

imgonline-com-ua-Compressed-augINDnTVB

Денисенко
Ернест Олександрович

Освіта:  вища.

Закінчив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1969  році за спеціальністю «Суднові машини і механізми».

Викладає дисципліни: суднові дизельні установки

Педагогічний стаж: 40 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки: викладача спеціальних дисциплін комісії.

 

СЕУ КУПЦОВ_1

Купцов
Юрій Євгенійович

Освіта:  вища.

Закінчив: Мурманське вище  морехідне інженерне технічне училище у 1987 році за спеціальністю «Експлуатація суднових силових установок».

Викладає дисципліни: автоматизація суднових енергетичних установок, основи суднової автоматики ,СДМ, устрої та системи, суднові автоматизовані електроенергетичні системи, суднові енергетичні установки і системи, суднові турбінні установки.

Педагогічний стаж:  6 років.

Спеціаліст  першої категорії.

Виконує обов’язки:  викладача спеціальних дисциплін комісії.

Анд_Купцов2

 

СЕУ Лелейко_4 СЕУ Лелейко_7

Лелейко
Станіслав  Григорович

Освіта:  вища.

Закінчив: Мурманське вище  морехідне інженерне технічне училище у 1966 році за спеціальністю «Суднові силові установки».

Викладає дисципліну: охоронні заходи на судні .

Педагогічний стаж:  5 років.

Спеціаліст 10-го тарифного розряду.

Виконує обов’язки:
зав. лабораторії, викладача «Спеціаліст з вищою освітою».

 

Лець

Тамара Василівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1988 р. за спеціальністю «Електропостачання промислових будівель і комунальних підприємств», інженер-електрик.

Викладає дисципліни: безпека життєдіяльності , основи охорони праці, електротехніка та основи електроніки.

Педагогічний стаж: 28 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки: викладача загальнотехнічних  дисциплін комісії, класного керівника.

 

СЕУ Нечаэв_5 СЕУ Нечаэв_6

Нечаєв
Анатолій Валентинович

Освіта:  вища.

Закінч
ив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1984 році за спеціальністю «Електропривід і автоматизація промислових установок».

Викладає дисципліни: 
електрообладнання суден, основи технічної експлуатації суднового електрообладнання   та автоматики, системи управління електроенергетичними і енергетичними   установками.

Педагогічний стаж: 32 роки.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки:
зав. лабораторії, викладач спеціальних дисциплін I категорії.

 

Піхота

Піхота

Володимир Антонович

Освіта:  вища.

Закінчив: Київський політехнічний інститут у 1961 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування»; інженер-механік.

Викладає дисципліни: основи гідромеханіки , суднові холодильні установки та їх експлуатація , технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне несення вахти , технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів ,технологія використання робочих речовин, технологія матеріалів.

Педагогічний стаж: 40 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки: викладача спеціальних дисциплін.

 

1

Поскачим

Галина Михайлівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Ленінградський інститут водного транспорту у 1975 р. за спеціальністю «Електропривод і автоматика»; інженер-електрик.

Викладає дисципліни: електронавігаційні прилади , електротехніка , пристрої зв’язку та електрорадіонавігаційні пристрої , радіонавігаційні прилади та системи , суднові автоматизовані електроприводи , суднові електричні машини.

Педагогічний стаж: 41 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов`язки: викладача спеціальних дисциплін.

 

imgonline-com-ua-Compressed-Tw9tbNyI4S

Щербаха
Микола Іванович

Освіта:  вища.

ЗакінчивМурманське вище інженерне морське училище за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Викладає дисциплінипрактичні і теоретичні заняття по навчальній практиці в майстернях.

Педагогічний стаж: 13  років.

Виконує обов’язки: зав.лабораторії , викладача І категорії .

3