/ Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ


Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над виконанням цієї задачі працюють викладачі циклової комісії «Загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ».

Мета роботи викладачів комісії – це закріплення фахових теоретичних знань для набуття практичних вмінь роботи і досвіду на рівні молодшого суднового механіка по експлуатації СЕУ та судноремонту, а також електромеханіка по експлуатації електрообладнання та автоматики суден. На сучасних суднах використовуються споживачі теплової та електричної енергії, такі як дизелі, приводи механізмів та устроїв, опалення, освітлення, вентиляції та кондиціювання повітря, водозабезпечення, зв’язку тощо. Специфіка роботи на морському і річковому флоті, різноманітність технічних засобів і устроїв та висока перенасиченість ними сучасних суден вимагають від спеціалістів флоту глибоких і міцних знань . Знання з безпеки життєдіяльності і охорони праці допоможуть попередити нещасні випадки і професійні захворювання спеціалістів, а також дадуть можливість вміло орієнтуватися морякам в складних умовах в рейсіі.

Головна мета роботи викладачів циклової комісії полягає у підвищенні рівня знань з дисциплін загально – технічного циклу та спеціального профілю для підготовки студентів до засвоєння їх на практиці. Під час навчання студенти беруть активну участь в проведенні занять, пам’ятаючи що формування особистості відбувається лише за рахунок власної діяльності. В центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота зі студентами. Викладачі разом із студентами беруть участь у виховних заходах коледжу і проводять виховні години, бесіди, батьківські збори, екскурсії.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. автоматизація суднових енергетичних установок;
 2. безпека життєдіяльності;
 3. вступ до спеціальності;
 4. електронавігаційні прилади;
 5. електрообладнання суден;
 6. електротехніка;
 7. електротехніка та електроніка;
 8. електротехніка та основи електроніки;
 9. загальна електротехніка;
 10. інженерна графіка;
 11. нарисна геометрія та інженерна графіка;
 12. основи автоматики;
 13. основи гідромеханіки;
 14. основи охорони праці;
 15. основи теоретичної механіки;
 16. основи технічної механіки;
 17. охорона праці в галузі;
 18. основи технічної термодинаміки та теплопередачі;
 19. практика плавальна навчальна;
 20. практика плавальна технологічна -І;
 21. практика плавальна технологічна -ІІ;
 22. радіотехніка та електроніка;
 23. суднові вантажні та палубні механізми;
 24. суднові дизельні механізми, устрої та системи;
 25. суднові дизельні установки;
 26. суднові котельні установки;
 27. суднові турбінні установки;
 28. технічна механіка (теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин);
 29. технічна хімія;
 30. технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів;
 31. технологія використання робочих речовин.
 32. технологія матеріалів.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЕСЕУ»

 1. Андрійчук Людмила Миколаївна – голова комісії, викладач загальнотехнічних дисциплін;
 2. Поскачим Галина Михайлівна – викладач  загальнотехнічних та спеціальних дисциплін;
 3. Кулеш Юрій Миколайович – викладач спеціальних дисциплін та керівник практик;
 4. Купцов Юрій Євгенович – викладач спеціальних дисциплін та керівник практик;
 5. Лець Тамара Василівна – викладач загальнотехнічних дисциплін;
 6. Нечаєв Анатолій Валентинович- викладач спеціальних дисциплін та керівник практик ;
 7. Щербаха Микола Іванович – керівник практик;
 8. Наум Альберт Петрович – заступник директора з АГР.

 

Андрійчук
Людмила Миколаївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1984 році за спеціальністю «Теплофізика».

Викладає дисципліни:
інженерна графіка, нарисна геометрія та  інженерна графіка , основи теоретичної механіки, основи технічної механіки, основи технічної термодинаміки та теплопередачі, технічна механіка, фізика і астрономія.

Педагогічний стаж: 36 років.

Викладач вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії «Загальнотехнічних дисциплін та ЕСЕУ».

 

 

Кулеш
Юрій Миколайович

Освіта:  вища.

Закінчив: закінчив в 2017 році Київську державну академію водного транспорту за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Викладає дисципліни: основи гідромеханіки, основи технічної термодинаміки та ТП, суднові вантажні та палубні механізми, технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів, вступ до спеціальності.

Педагогічний стаж: 2 роки.

Спеціаліст другої категорії.

Виконує обов’язки викладача спеціальних дисциплін,  класного керівника та керівника практик.

 

Купцов
Юрій Євгенійович

Освіта:  вища.

Закінчив: Мурманське вище  морехідне інженерне технічне училище у 1987 році за спеціальністю «Експлуатація суднових силових установок».

Викладає дисципліни: автоматизація суднових енергетичних установок, СДМ, устрої та системи, суднова енергетика, суднові дизельні установки, суднові турбінні установки.

Педагогічний стаж:  8 років.

Спеціаліст  вищої категорії.

Виконує обов’язки  викладача спеціальних дисциплін комісії.

 

Лець

Тамара Василівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1988 р. за спеціальністю «Електропостачання промислових будівель і комунальних підприємств», інженер-електрик.

Викладає дисципліни: безпека життєдіяльності , основи охорони праці, електротехніка та основи електроніки, загальна електротехніка, охорона праці в галузі, фізика і астрономія.

Педагогічний стаж: 31 рік.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки викладача загальнотехнічних  дисциплін комісії, класного керівника.

 

Нечаєв
Анатолій Валентинович

Освіта:  вища.

Закінч
ив: Ленінградський інститут водного транспорту в 1984 році за спеціальністю «Електропривід і автоматизація промислових установок».

Викладає дисципліни:  
електрообладнання суден, фізика.

Педагогічний стаж: 35 років.

Спеціаліст першої категорії.

Виконує обов’язки
 зав. лабораторії, викладач спеціальних дисциплін.

 

Поскачим

Галина Михайлівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Ленінградський інститут водного транспорту у 1975 р. за спеціальністю «Електропривод і автоматика»; інженер-електрик.

Викладає дисципліни: електронавігаційні прилади , електротехніка , електротехніка та основи електроніки, нарисна геометрія та інженерна графіка, радіонавігаційні прилади та системи , радіотехніка і електроніка, основи теоретичної механіки.

Педагогічний стаж: 44 роки.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов`язки викладача спеціальних дисциплін.

 

imgonline-com-ua-Compressed-Tw9tbNyI4S

Щербаха
Микола Іванович

Освіта:  вища.

ЗакінчивМурманське вище інженерне морське училище за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Викладає дисциплінипрактичні і теоретичні заняття по навчальній практиці в майстернях.

Педагогічний стаж: 16  років.

Викладач першої категорії.

Виконує обов’язки зав.лабораторії.

3

 

Наум

Альберт Петрович

Освіта:  вища.

Закінчив: Київську державну академію водного транспорту в 2016 році за спеціальністю “Облік і аудит”.

Викладає дисципліни: практичні і теоретичні заняття по навчальній практиці в майстернях.

Педагогічний стаж: 8 місяців.

Заступник директора з АГР, спеціаліст з вищою освітою.