/ Загальна інформація

Загальна інформація

Навчально-методичний кабінет Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій» є центром навчально-методичної допомоги педагогічним працівникам, де зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, матеріали з узагальнення досвіду навчальної роботи кращих педагогів коледжу.

Метою роботи навчально-методичного кабінету коледжу є:

 • забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в коледжі;
 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи;
 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.

Основне завдання навчально-методичного кабінету Коледжу  – це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у освітній процес передові сучасні технології навчання і виховання.

Навчально-методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні відкритих занять, майстер-класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності. Діяльність навчально-методичного кабінету координується з роботою педагогічної ради, циклових комісій, класних керівників груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання.

Методична робота Коледжу спрямована на:

 • вдосконалення професійної компетентності педагогів;
 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
 • запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на новітніх методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах;
 • активізація науково-пошукової роботи, обмін передовим педагогічним досвідом;
 • залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій.

Головними принципами науково-методичної роботи в Коледжі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість.

Контактна інформація

 Завідувач навчально-методичного кабінету (каб. № 111a)

 kasiyan 2  

 • Касьян Ольга Вікторівна

Е-mail: kasyan.olga@kmrf.kiev.ua

 Методичний кабінет (каб. №107)

 nofoto 2
 

 • Романова Ганна В’ячеславівна – методист

Е-mail: romanova.anna@kmrf.kiev.ua

 laskava 2  

 • Ласкава Тамара Олександрівна – методист

Е-mail: laskava.tamara@kmrf.kiev.ua

 Я боком  

 • Осика Віталій Володимирович – методист

Е-mail: osyka.vitalii@kmrf.kiev.ua