/ Циклова комісія філологічних дисциплін

Циклова комісія філологічних дисциплін


Дисципліни циклової комісії “Філологічних дисциплін” мають допомогти студентам стати компетентною мовною особистістю, яка володіє високою мовною культурою; сформувати навички користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм та мовленнєвого етикету; сприяти  формуванню високої духовності студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто залучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Завданням викладачів комісії є сформувати національномовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, сформувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.

Розширення та якісні зміни характеру міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація всіх аспектів суспільного життя визначають також необхідність володіння іноземною мовою в різних сферах діяльності людини. Метою викладачів є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. українська мова;
 2. українська мова (за професійним спрямуванням);
 3. українська література;
 4. зарубіжна література;
 5. культурологія;
 6. латинська мова;
 7. іноземна мова;
 8. іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 9. англійська мова (за професійним спрямуванням).

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Тяпкова Ліна Василівна – голова циклової комісії;
 2. Касьян Ольга Вікторівна;
 3. Коптєва Людмила Борисівна;
 4. Ленська Тетяна Михайлівна;
 5. Пусєва Марина Віталіївна;
 6. Рощина Тетяна Дмитрівна;
 7. Сторожук Юлія Юхимівна;
 8. Яровенко Людмила Миколаївна.

Тяпкова
Ліна Василівна

Освіта: вища.

Закінчила: Український державний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова у 1995 році за спеціальністю «Російська мова і література».

Викладає дисципліни: світова література.

Педагогічний стаж: 26 років.

Спеціаліст вищої категорії. 

Виконує обов’язки  голови циклової комісії філологічних дисциплін; класного керівника.

 

Касьян (1)

Касьян
Ольга Вікторівна

Освіта: вища.

Закінчила:  Академію адвокатури України  у 2011 році за спеціальністю «Філологія» та Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 2012 році за спеціальністю «Переклад».

Викладає дисципліни: іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням), латинська мова.

Педагогічний стаж: 6 років.

Викладач 1-ої  категорії.

Виконує обов’язки завідувача навчально-методичного кабінету.

Касьян (2)

 

Коптєва
Людмила Борисівна

Освіта: вища.

Закінчила:  Курський державний університет  у 1970 році.

Викладає дисципліни: іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Педагогічний стаж: 29 років.

Викладач вищої  категорії.

Виконує обов’язки завідувача  кабінету.

 

 

Ленська_1

Ленська
Тетяна Михайлівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський лінгвістичний університет  у 1998 році за спеціальністю «Філологія: викладач іноземної мови та зарубіжної літератури».

Викладає дисципліни: іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Педагогічний стаж: 12 років.

Викладач 1-ої  категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

 

Ленська_2

 

Пусєва
Марина Віталіївна

Освіта: вища.

Закінчила: Миколаївський державний педагогічний інститут  ім. Белінського у 1987 році за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання»; Миколаївський державний педагогічний інститут  ім. Белінського у 1992 за спеціальністю »Українська мова та література» .

Викладає дисципліни: українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням), українська література.

Педагогічний стаж: 33 роки.

Викладач вищої категорії.   

Виконує обов’язки  класного керівника.

 

 

 

Рощина
Тетяна Дмитрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Український державний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова у 1995 році за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова і література»; «Університет економіки та права» Крок» 2003 році за спеціальністю »Педагогіка вищої школи», Національний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова у 2012 році за спеціальністю «Психолог» .
Викладає дисципліни: українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням).

Педагогічний стаж: 24 роки.

Викладач вищої категорії. 

Виконує обов’язки  класного керівника.

 

 

 

Сторожук
Юлія Юхимівна

Освіта: вища.

Закінчила: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
ім. Г.Сковороди у 2000 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» .

Викладає дисципліни: іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Педагогічний стаж: 17 років.

Викладач вищої категорії. 

Виконує обов’язки  класного керівника.

 

 

Яровенко
Людмила Миколаївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут  ім. О. М. Горького у 1987 році філологічний факультет, українське відділення за спеціальністю «Учитель української мови і літератури» .

Викладає дисципліни: українська мова, українська література , українська мова (за професійним спрямуванням).

Педагогічний стаж: 32 роки.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Виконує обов’язки  класного керівника.