/ Циклова комісія філологічних дисциплін

Циклова комісія філологічних дисциплін


Дисципліни циклової комісії “Філологічних дисциплін” мають допомогти студентам стати компетентною мовною особистістю, яка володіє високою мовною культурою; сформувати навички користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм та мовленнєвого етикету; сприяти  формуванню високої духовності студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто залучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Завданням викладачів комісії є сформувати національномовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, сформувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.

Розширення та якісні зміни характеру міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація всіх аспектів суспільного життя визначають також необхідність володіння іноземною мовою в різних сферах діяльності людини. Метою викладачів є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. англійська мова за професійним спрямуванням;
 2. зарубіжна література;
 3. іноземна мова;
 4. іноземна мова за професійним спрямуванням;
 5. латинська мова;
 6. українська література;
 7. українська мова;
 8. українська мова за професійним спрямуванням.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Тяпкова Ліна Василівна – голова циклової комісії;
 2. Касьян Ольга Вікторівна;
 3. Коптєва Людмила Борисівна;
 4. Ленська Тетяна Михайлівна;
 5. Пусєва Марина Віталіївна;
 6. Рощина Тетяна Дмитрівна;
 7. Сторожук Юлія Юхимівна;
 8. Яровенко Людмила Миколаївна;
 9. Мірошникова Валентина Борисівна;
 10. Ігнатюк Вікторія Володимирівна.

Тяпкова
Ліна Василівна

Освіта: вища.

Закінчила: Український державний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова у 1995 році за спеціальністю «Російська мова і література».

Викладає дисципліни: зарубіжна література, українська мова, українська мова за ПС.

Педагогічний стаж: 27 років.

Спеціаліст вищої категорії. 

Виконує обов’язки  голови циклової комісії філологічних дисциплін; класного керівника.

 

Касьян
Ольга Вікторівна

Освіта: вища.

Закінчила:  Академію адвокатури України  у 2011 році за спеціальністю «Філологія» та Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 2012 році за спеціальністю «Переклад».

Викладає дисципліни: англійська мова за ПС.

Педагогічний стаж: 7 років.

Викладач першої категорії.

Виконує обов’язки завідувача навчально-методичного кабінету.

 

Коптєва
Людмила Борисівна

Освіта: вища.

Закінчила:  Курський державний університет  у 1970 році.

Викладає дисципліни: англійська мова за ПС, іноземна мова, іноземна мова за ПС.

Педагогічний стаж: 30 років.

Викладач вищої  категорії.

Виконує обов’язки завідувача кабінету.

 

 

Ленська
Тетяна Михайлівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський лінгвістичний університет  у 1998 році за спеціальністю «Філологія: викладач іноземної мови та зарубіжної літератури».

Викладає дисципліни: англійська мова за ПС, іноземна мова.

Педагогічний стаж: 12 років.

Викладач вищої категорії.

Виконує обов’язки завідувача відділенням №2.

 

 

Пусєва
Марина Віталіївна

Освіта: вища.

Закінчила: Миколаївський державний педагогічний інститут  ім. Белінського у 1987 році за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання»; Миколаївський державний педагогічний інститут  ім. Белінського у 1992 за спеціальністю »Українська мова та література».

Викладає дисципліни: українська мова, українська мова за ПС, українська література.

Педагогічний стаж: 34 роки.

Викладач вищої категорії.

 

Рощина
Тетяна Дмитрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Український державний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова у 1995 році за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова і література»; «Університет економіки та права» Крок» 2003 році за спеціальністю »Педагогіка вищої школи», Національний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова у 2012 році за спеціальністю «Психолог» .
Викладає дисципліни: українська мова.

Педагогічний стаж: 25 років.

Викладач вищої категорії. 

 

 

Сторожук
Юлія Юхимівна

Освіта: вища.

Закінчила: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди у 2000 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» .

Викладає дисципліни: англійська мова за ПС, іноземна мова, іноземна мова за ПС.

Педагогічний стаж: 18 років.

Викладач вищої категорії. 

Виконує обов’язки  класного керівника.

 

 

Яровенко
Людмила Миколаївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут  ім. О. М. Горького у 1987 році філологічний факультет, українське відділення за спеціальністю «Учитель української мови і літератури» .

Викладає дисципліни: українська мова, українська література , українська мова за ПС.

Педагогічний стаж: 32 роки.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Виконує обов’язки  класного керівника.

 

Мірошникова
Валентина Борисівна

Освіта: вища.

Закінчила: Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова в 1995 році за спеціальністю “Українська мова і література”.

Викладає дисципліни: зарубіжна література, українська література, українська мова, українська мова за ПС.

Педагогічний стаж: 29 років.

Викладач вищої категорії.

Виконує обов’язки  викладача-методиста.

 

Ігнатюк
Вікторія Володимирівна

Освіта: вища.

Закінчила: Бердянський державний педагогічний інститут у 1999 році за спеціальністю “Педагогіка і психологія (дошкільна) з правом викладання англійської мови”.

Викладає дисципліни: іноземна мова, іноземна мова за ПС.

Педагогічний стаж: 20 років.

Викладач вищої категорії.