/ Нормативні документи

Нормативні документи

Конституція України
Закон України  «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про фахову передвищу освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова КМУ від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
Постанова КМУ від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
Постанова КМУ від 02.09.2020 №765 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання»
Постанова КМУ від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
Постанова КМУ від 16.04.2021 №630 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України»
Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
Наказ МОН від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Наказ МОН від 24.02.2017 «Про розроблення навчальних програм для старшої школи»
Наказ МОН від 18.06.2021 №686 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти»
Лист МОН від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»
Лист МОН від 22.09.2021 №1/9-482 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»