/ 081 Право

081 Право


«081 Право»

Форма навчання  – денна

Термін навчання:       
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.);
3 роки – на основі повної загальної середньої освіти (11кл.).

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Професійну підготовку майбутніх фахівців спеціальності «Право» забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу юридичну і педагогічну освіту та досвід роботи в судових, правоохоронних органах, установах юстиції.

Матеріально-технічна база: Коледж має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні. Для забезпечення потреб оформлено необхідні спеціалізовані предметні кабінети (створені комплекси методичного забезпечення дисциплін, опорні конспекти, довідкові матеріали) діють комп’ютерні лабораторії, що підключені до мережі «Internet».

Під час навчального процесуна спеціальності «Право» проводяться науково-практичні конференції, відкриті заняття, організовуються і проводяться зустрічі з працівниками судових та правоохоронних органів: державними виконавцями, слідчими прокуратури, органів внутрішніх справ, суддями, працівниками управління юстиції та ін.

Практика:

За час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практику тривалістю в 4 та 6 тижнів в наступних установах:

  • Державній судовій адміністрації;
  • Державних нотаріальних конторах;
  • Районних відділах державної виконавчої служби;
  • Районних відділах державної реєстрації актів цивільного стану;
  • Судах загальної юрисдикції.

Випускники спеціальності «Право» можуть працювати секретарями суду, секретарями судового засідання, державними виконавцями, інспекторами із соціальної допомоги та на інших посадах у правоохоронних органах, нотаріальних конторах, відділах реєстрації актів цивільного стану, державній виконавчій службі, юридичній службі підприємства та ін.


Випускники отримують диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст з права»

Продовження навчання: випускники Коледжу морського і річкового флоту можуть продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій на відповідній спеціальності за скороченим терміном навчання (3 курс).