/ 081 Право

081 Право


ПЗ

081 Право
Галузь знань:08 Право
Освітня програма: «Право»
Форма навчання  – денна
4 роки – на основі базової загальної середньої освіти.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
По завершенню навчання випускники отримують кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з права.
Професійну підготовку майбутніх фахівців спеціальності «Право» забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу юридичну і педагогічну освіту та досвід роботи в судових, правоохоронних органах, установах юстиції.
Викладацький склад надає базові знання і навички з правознавства, сформованого на базі сучасних досягнень юридичної науки, знання з питань громадянства, загальної теорії держави й права, з питань співвіднесення громадянського суспільства і держави, основних прав і свобод людини і громадянина України, безпосередньої та представницької демократії, форм державного і територіального устрою України, системи органів державної влади, місцевого самоврядування, а також забезпечує освоєння студентами основ таких галузей права,як цивільне, господарське, трудове, сімейне, житлове, земельне.
Випускники мають можливість продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій за відповідною спеціальністю.