/ Комісія транспортних технологій

Комісія транспортних технологій


Головним завданням циклової комісії обліково-економічних дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії обліково-економічних дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліково-економічних дисциплін – акумулювати  всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Перелік основних навчальних  дисциплін: фінанси, бухгалтерський облік, економіка підприємства, економічний аналіз, аудит,  менеджмент, маркетинг, організація виробництва, статистика, логістика та інші.

Викладацьким складом комісії проведено якісну роботу у напрямку підвищення якості навчання, а саме:

 • розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • надання індивідуальних консультацій студентам, з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;
 • організація і функціонування студентського наукового товариства;
 • участь у щорічних студентських наукових конференціях та конкурсах.

Суспільна доцільність функціонування циклової комісії визначається необхідністю інтелектуального, духовного розвитку молоді, потребою національного відродження.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. вантажезнавство;
 2. вступ до спеціальності;
 3. економіка морського транспорту;
 4. економічна теорія;
 5. загальний курс транспорту;
 6. комерційна експлуатація судна;
 7. комерційна робота на морському транспорті;
 8. макроекономіка;
 9. маркетинг;
 10. менеджмент морських ресурсів;
 11. менеджмент на підприємствах транспорту;
 12. мікроекономіка;
 13. організація перевезень на морському транспорті;
 14. основи менеджменту;
 15. основи фінансів та бухгалтерського обліку;
 16. практика навчальна;
 17. практика технологічна;
 18. технології (вступ до спеціальності);
 19. технологія перевезення вантажів;
 20. технологія, організація та планування перевантажувальних робіт;
 21. транспортні засоби;
 22. устрій морських портів.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Безклубна Наталія Леонідівна – голова циклової комісії;
 2. Майданюк Стелла Анатоліївна;
 3. Хабарова Катерина Лук’янівна;
 4. Шевченко Ірина Миколаївна;
 5. Шкурко Єлизавета Леонідівна.

 

Безклубна_1

Безклубна
Наталія Леонідівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київську державну академію водного транспорту у 2000 р. за спеціальністю «Транспортний менеджмент» Кваліфікація за дипломом: магістр з менеджменту.

Викладає дисципліни: дипломне проектування, вантажознавство, економіка морського транспорту, загальний курс транспорту, організація перевезень на морському транспорті, основи економічної теорії, технологія, організація та планування перевантажувальних робіт, транспортні засоби, устрій морських портів.

Педагогічний стаж: 16 років.

Викладач вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії.

Безклубна_2

 

Майданюк
Стелла Анатоліївна

Освіта:  вища.

Закінчила: Одеську державну морську академію у 1995 р. за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

Викладає дисципліни: маркетинг, основи менеджменту, менеджмент на підприємствах транспорту.

Педагогічний стаж: 19 років.

Викладач вищої категорії.

Виконує обов’язки помічника директора з кадрової роботи.

 

Хабарова
Катерина Лук’янівна

Освіта:  вища.

Закінчила:
1.Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Короленка у 1980 р. за спеціальністю «Математика»;
2.Київську державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2004 р. за спеціальністю «Облік і аудит».

Викладає дисципліни: дипломне проектування, економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, основи фінансів та бухгалтерського обліку.

Педагогічний стаж: 28 років.

Викладач першої категорії.

 

Шевченко
Ірина Миколаївна

Освіта:  вища.

Закінчила: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту в 2010 році за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Викладає дисципліни: комерційна експлуатація судна, менеджмент морських ресурсів, технологія перевезення вантажів.

Педагогічний стаж: 5 років.

Викладач другої категорії.

Виконує обов’язки адміністратора бази даних ЄДЕБО.

 

Шкурко
Єлізавета Леонідівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в 2008 році за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Викладає дисципліни: комерційна робота на морському транспорті, технологія, організація та планування перевантажувальних робіт.

Педагогічний стаж: 11 років.

Викладач другої категорії.