/ Комісія транспортних технологій та бухгалтерського обліку

Комісія транспортних технологій та бухгалтерського обліку


Головним завданням циклової комісії обліково-економічних дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії обліково-економічних дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліково-економічних дисциплін – акумулювати  всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Перелік основних навчальних  дисциплін: фінанси, бухгалтерський облік, економіка підприємства, економічний аналіз, аудит,  менеджмент, маркетинг, організація виробництва, статистика, логістика та інші.

Викладацьким складом комісії проведено якісну роботу у напрямку підвищення якості навчання, а саме:

 • розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • надання індивідуальних консультацій студентам, з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;
 • організація і функціонування студентського наукового товариства;
 • участь у щорічних студентських наукових конференціях та конкурсах.

Суспільна доцільність функціонування циклової комісії визначається необхідністю інтелектуального, духовного розвитку молоді, потребою національного відродження.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. бухгалтерський облік;
 2. виробнича практика;
 3. вступ до спеціальності;
 4. гроші та кредит;
 5. економічна інформатика;
 6. економіка підприємства;
 7. економічна теорія;
 8. економічний аналіз;
 9. державне та регіональне управління;
 10. загальний курс транспорту;
 11. інформаційні системи і технології в обліку;
 12. історія економіки та економічної думки;
 13. казначейська справа;
 14. контроль і ревізія;
 15. комерційна експлуатація судна;
 16. макроекономіка;
 17. маркетинг;
 18. менеджмент;
 19. менеджмент на підприємствах транспорту;
 20. мікроекономіка;
 21. навчальна практика;
 22. облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності;
 23. організація підприємницької діяльності на водному транспорті;
 24. організація праці менеджера;
 25. облік і звітність у бюджетних установах;
 26. організація виробництва;
 27. організація роботи флоту та портів;
 28. основи економічної теорії;
 29. основи економіки транспорту;
 30. основи логістики;
 31. основи зовнішньоекономічної діяльності;
 32. підприємницька діяльність;
 33. податкова система;
 34. політична економія;
 35. розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;
 36. стандартизація та сертифікація;
 37. статистика;
 38. технологія галузі;
 39. технологічна практика;
 40. транспортні засоби;
 41. управління роботою флоту та технологія морських перевезень;
 42. фінанси;
 43. фінансовий облік;
 44. фінанси підприємства.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Цирюк Вікторія Володимирівна – голова циклової комісії;
 2. Безклубна Наталія Леонідівна;
 3. Кучерук Г.Ю.;
 4. Майданюк Стелла Анатоліївна;
 5. Руденко О.В.;
 6. Хабарова Катерина Лук’янівна;
 7. Шевченко І.М.;
 8. Шкурко Є.Л.;
 9. Янчуков Євгеній Іванович.
Цирюк_В_В_1

Цирюк
Вікторія Володимирівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Національний аграрний університет у 1999 р. за спеціальністю «Облік і аудит».
Кваліфікація за дипломом: бухгалтер-економіст.

Викладає дисципліни: бухгалтерський облік, гроші та кредит, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, підприємницька діяльність, фінансовий облік.

Педагогічний стаж: 16 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії обліково-економічних дисциплін; класного керівника.

 

Цирюк_В_В_2

 

 

Безклубна_1

Безклубна
Наталія Леонідівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київську державну академію водного транспорту у 2000 р. за спеціальністю «Транспортний менеджмент» Кваліфікація за дипломом: магістр з менеджменту.

Викладає дисципліни: економічний аналіз, логістика, мікроекономіка, макроекономіка, загальний курс транспорту.

Педагогічний стаж: 13 років.

Спеціаліст першої категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

Безклубна_2

 

Майданюк
Стелла Анатоліївна

Освіта:  вища.

Закінчила: Одеську державну морську академію у 1995 р. за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

Викладає дисципліни: маркетинг, менеджмент, менеджмент на підприємствах транспорту, організація праці менеджера.

Педагогічний стаж: 17 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки помічника директора з кадрової роботи.

 

Хабарова
Катерина Лук’янівна

Освіта:  вища.

Закінчила:
1.Полтавський державний  педагогічний інститут імені В.Короленка у 1980 р. за спеціальністю «Математика»;
2.Київську державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2004 р. за спеціальністю «Облік і аудит».

Викладає дисципліни: державне та регіональне управління, казначейська справа, облік і звітність у бюджетних установах, податкова система, фінанси, фінанси підприємств.

Педагогічний стаж: 24 роки.

Спеціаліст першої категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

 

Янчуков
Євгеній Іванович

Освіта:  вища.

Закінчив: Ленінградський  інститут водного транспорту у 1955 р. за інженерно-економічним напрямом.

Викладає дисципліни: комерційна експлуатація судна, організація роботи флоту та портів, управління роботою флоту та технологія морських перевезень.

Педагогічний стаж: 45 років.

Спеціаліст вищої категорії.