/ Комісія транспортних технологій

Комісія транспортних технологій


Головним завданням циклової комісії обліково-економічних дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії обліково-економічних дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліково-економічних дисциплін – акумулювати  всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Перелік основних навчальних  дисциплін: фінанси, бухгалтерський облік, економіка підприємства, економічний аналіз, аудит,  менеджмент, маркетинг, організація виробництва, статистика, логістика та інші.

Викладацьким складом комісії проведено якісну роботу у напрямку підвищення якості навчання, а саме:

 • розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • надання індивідуальних консультацій студентам, з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;
 • організація і функціонування студентського наукового товариства;
 • участь у щорічних студентських наукових конференціях та конкурсах.

Суспільна доцільність функціонування циклової комісії визначається необхідністю інтелектуального, духовного розвитку молоді, потребою національного відродження.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. вантажезнавство;
 2. економіка морського транспорту;
 3. економічна теорія;
 4. загальний курс транспорту;
 5. комерційна експлуатація судна;
 6. комерційна робота на морському транспорті;
 7. макроекономіка;
 8. маркетинг;
 9. менеджмент морських ресурсів;
 10. менеджмент на підприємствах транспорту;
 11. мікроекономіка;
 12. організація перевезень на морському транспорті;
 13. основи менеджменту;
 14. основи фінансів та бухгалтерського обліку;
 15. практика навчальна;
 16. практика технологічна;
 17. технології (вступ до спеціальності);
 18. технологія перевезення вантажів;
 19. технологія, організація та планування перевантажувальних робіт;
 20. транспортні засоби;
 21. устрій морських портів.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Безклубна Наталія Леонідівна – голова циклової комісії;
 2. Майданюк Стелла Анатоліївна;
 3. Хабарова Катерина Лук’янівна;
 4. Шевченко І.М.;
 5. Шкурко Є.Л.;
 6. Янчуков Є. І..

 

Безклубна_1

Безклубна
Наталія Леонідівна

Освіта:  вища.

Закінчила: Київську державну академію водного транспорту у 2000 р. за спеціальністю «Транспортний менеджмент» Кваліфікація за дипломом: магістр з менеджменту.

Викладає дисципліни: економічний аналіз, логістика, мікроекономіка, макроекономіка, загальний курс транспорту.

Педагогічний стаж: 15 років.

Викладач першої категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

Безклубна_2

 

Майданюк
Стелла Анатоліївна

Освіта:  вища.

Закінчила: Одеську державну морську академію у 1995 р. за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

Викладає дисципліни: маркетинг, менеджмент, менеджмент на підприємствах транспорту, організація праці менеджера.

Педагогічний стаж: 19 років.

Викладач вищої категорії.

Виконує обов’язки помічника директора з кадрової роботи.

 

Хабарова
Катерина Лук’янівна

Освіта:  вища.

Закінчила:
1.Полтавський державний  педагогічний інститут імені В.Короленка у 1980 р. за спеціальністю «Математика»;
2.Київську державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2004 р. за спеціальністю «Облік і аудит».

Викладає дисципліни: державне та регіональне управління, казначейська справа, облік і звітність у бюджетних установах, податкова система, фінанси, фінанси підприємств.

Педагогічний стаж: 27 років.

Викладач першої категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

 

Янчуков
Євгеній Іванович

Освіта:  вища.

Закінчив: Ленінградський  інститут водного транспорту у 1955 р. за інженерно-економічним напрямом.

Викладає дисципліни: комерційна експлуатація судна, організація роботи флоту та портів, управління роботою флоту та технологія морських перевезень.

Педагогічний стаж: 45 років.

Викладач вищої категорії.