/ Сертифікати про акредитацію ОПП

Сертифікати про акредитацію ОПП


Сертифікат про акредитацію 071 Облік і оподаткування 0001
Сертифікат про акредитацію 071 Облік і оподаткування 0002
Сертифікат про акредитацію 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 0001
Сертифікат про акредитацію 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 0002
Сертифікат про акредитацію 073 Менеджмент 0001
Сертифікат про акредитацію 073 Менеджмент 0002
Сертифікат про акредитацію 081 Право 0001
Сертифікат про акредитацію 081 Право 0002
Сертифікат про акредитацію 121 Інженерія програмного забнзпечення 0001
Сертифікат про акредитацію 121 Інженерія програмного забнзпечення 0002
Сертифікат про акредитацію 133 Галузеве машинобудування 0001
Сертифікат про акредитацію 133 Галузеве машинобудування 0002
Сертифікат про акредитацію 184 Гірництво 0001
Сертифікат про акредитацію 184 Гірництво 0002
Сертифікат про акредитацію 192 Будівництво та цивільна інженерія 0001
Сертифікат про акредитацію 192 Будівництво та цивільна інженерія 0002
Сертифікат про акредитацію 271 Морський та річковий транспарт 0001
Сертифікат про акредитацію 271 Морський та річковий транспарт 0002
Сертифікат про акредитацію 275 Транспортні технології (на марському транспорті) 0002
Сертифікат про акредитацію 275 Транспортні технології (на марському транспорті)0001
Сертифікат про акредитацію / 27 Транспорт / 275 Транспортні технології (Морський та річковий транспорт)
Сертифікат про акредитацію / 12 Інформаційні технології / 121 Інженерія програмного забезпечення
Сертифікат про акредитацію / 07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент
Сертифікат про акредитацію / 07 Управління та адміністрування / 071 Облік і оподаткування
Сертифікат про акредитацію / 08 Право / 081 Право
Сертифікат про акредитацію / 27 Транспорт / 271 Річковий та морський транспорт