/ Циклова комісія програмування

Циклова комісія програмування

Розвиток комп’ютерної техніки, активне і швидке проникнення нових інформаційних технологій у повсякденне життя – це ті чинники, на яких базується потреба у підготовці спеціалістів, готових впевнено користуватись цими сучасними інструментами оволодіння інформацією. Тому підготовка програмістів є актуальним напрямом у освітній галузі, бо потреби ринку праці у кваліфікованих спеціалістах з розробки програмного забезпечення тільки зростають.

Циклова комісія програмування є випускною для спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

Основні завдання комісії:

  • забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, підготовка фахівців для потреб держави;
  • неперервне підвищення якості освітніх послуг з використанням ефективного зворотнього зв’язку із замовниками, випускниками та студентами;
  • формування та розвиток умінь, навичок роботи студента у сучасних інформаційних середовищах, активна участь у розробці прикладного програмного забезпечення, розвиток системного мислення;
  • оволодіння студентами базовими знаннями фундаментальних наук, основами програмної інженерії, основами конструювання програмного забезпечення;
  • робота з обдарованою молоддю, розвиток креативності, творчих здібностей студента;
  • участь у науково-дослідній діяльності, проектуванні та реалізації проектів;
  • набуття вміння користуватися різними автоматизованими системами під час здійснення професійної діяльності.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРОГРАМУВАННЯ

Акімова_Г_В_2

Акімова
Ганна В’ячеславівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1981 році за спеціальністю «Прикладна математика».

Викладає дисципліни: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Бази даних», «Програмування мовою Асемблер».

Педагогічний стаж: 9 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії програмування; класного керівника.

 

Чайчук
Ольга Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1981 році за спеціальністю «Прикладна математика»

Викладає дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми та структури даних».

Педагогічний стаж: 17 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки завідуючого кабінетом.

 

Фіранський
Володимир Борисович

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 2001 році.

Викладає дисципліни: «WEB-технології», «WEB-дизайн», «Розробка WEB-застосувань».

Педагогічний стаж: 8 років.

Спеціаліст першої категорії.

 

Злочевська
Катерина Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю. Бугая за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» у 2014 році.

Викладає дисципліни: «Інструментальні засоби візуального програмування», «Людино-машинний інтерфейс», «Операційні системи».

Педагогічний стаж: 2 роки.

Виконує обов’язки класного керівника.