/ 071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування


«071 Облік і оподаткування»

Форма навчання  – денна

Термін навчання:       
3 роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.);
2 роки – на основі повної загальної середньої освіти (11кл.).

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

Викладацький склад: підготовку фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» в коледжі забезпечують штатні викладачі які мають багаторічний досвід роботи.

Матеріально-технічна база відділення: коледж має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні. Для забезпечення потреб оформлено необхідні спеціалізовані предметні кабінети (стенди, таблиці, створені комплекси методичного забезпечення дисциплін, опорні конспекти, довідкові матеріали) діють комп’ютерні лабораторії, що підключені до мережі «Internet», використовується сучасне програмне забезпечення в автоматизованих системах для ведення бухгалтерського обліку.

Практика:

За час навчання студенти проходять навчальну та технологічну практику тривалістю в 4 та 6 тижнів у різноманітних підприємствах, установах, організаціях, транспортних, туристичних та рекламних фірмах, агенціях, представництвах авіакомпаній, організаціях інших галузей економіки.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:
 • Бухгалтерії установ різних форм власності;
 • Державні, та приватні підприємства різних галузей народного господарства;
 • Банківські установи;
 • Державне казначейство;
 • Страхові компанії;
 • Аудиторські компанії;
 • Державна фінансова інспекція;
 • Державний пенсійний фонд;
 • Державне казначейство;
 • Консалтингові компанії;
 • Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств та інше.

Випускники отримують диплом Молодшого спеціаліста з кваліфікацією «Бухгалтер».

Продовження навчання: випускники Коледжу морського і річкового флоту можуть продовжити навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій на відповідній спеціальності за скороченим терміном навчання (3 курс).