/ Загальна інформація

Загальна інформація


Студентське самоврядування ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ» – це право студентів коледжу вирішувати питання навчання і побуту, інструмент для захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати участь в управлінні навчальним закладом.

Студентське самоврядування в коледжі  здійснюється студентами коледжу на громадських засадах.

Органом студентського самоврядування – є Студентська Рада ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ».

Студентська Рада ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ» є вільним від втручання політичних партій, громадських об’єднань та релігійних організацій.

Голова Студентської Ради – Анна ГРИДЕНОК.

Основною метою діяльності Студентської Ради є:

 1. Створення умов, що сприяють самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних областях студентського життя;
 2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав;
 3. Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника;
 4. Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Принципи студентського самоврядування:

 1. Принцип усвідомленості. Студенти добровільно визначають ступінь своєї участі.
 2. Принцип фокусу уваги. Фокусом уваги студентського самоврядування є розвиток особистості студента і студентського життя всередині коледжу.
 3. Принцип виборності. Керівні органи студентського самоврядування формуються на виборній основі.
 4. Принцип представництва. Студенти, обрані до керівних органів студентського самоврядування, виконують свої функції, діючи від імені, за дорученням і в інтересах студентів вишу.
 5. Принцип автономності. Студентське самоврядування самостійно визначає порядок свого функціонування і не залежить у своїх рішеннях від адміністрації коледжу, державних органів та інших осіб.
 6. Принцип корпоративності. Студентське самоврядування є частиною корпоративної культури коледжу і не може існувати поза його межами.
 7. Принцип партнерства. Стратегічні принципи взаємодії студентського самоврядування та адміністрації коледжу носять партнерський характер.
 8. Принцип ресурсного забезпечення. Студентське самоврядування для здійснення своєї статутної діяльності використовує організаційні, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси.
 9. Принцип розвитку. У міру становлення організаційної культури, накопичення досвіду і традицій студентське самоврядування може в установленому порядку придбати права та прийняти на себе обов’язки громадської організації.

Ми завжди відкриті та раді новим обличчям і креативним ідеям. Самовдосконалюйся та навчайся з нами!