/ Загальна інформація

Загальна інформація


Студентське самоврядування КМРФ – це право студентів коледжу вирішувати питання навчання і побуту, інструмент для захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати участь в управлінні навчальним закладом.
Студентське самоврядування в КМРФ здійснюється студентами коледжу на громадських засадах.
Органом студентського самоврядування в КМРФ – є Студентська Рада КМРФ.
СР КМРФ є вільним від втручання політичних партій, громадських об’єднань та релігійних організацій.
Голова Студентської Ради – Савченко Владислав.
Основною метою діяльності Студентської Ради є:

 1. Створення умов, що сприяють самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних областях студентського життя;
 2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав;
 3. Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника;
 4. Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Принципи студентського самоврядування:

 1. Принцип усвідомленості. Студенти добровільно визначають ступінь своєї участі.
 2. Принцип формалізації. Діяльність студентського об’єднання визначається єдністю цілей, завдань та організаційної структури, формалізованих в Положенні про студентське самоврядування. Положення «Про студентське самоврядування» є основним документом, на базі якого існує Студентська Рада. Положення затверджується Загальними зборами студентів КМРФ.
 3. Принцип фокусу уваги. Фокусом уваги студентського самоврядування є розвиток особистості студента і студентського життя всередині вишу.
 4. Принцип виборності. Керівні органи студентського самоврядування формуються на виборній основі.
 5. Принцип представництва. Студенти, обрані до керівних органів студентського самоврядування, виконують свої функції, діючи від імені, за дорученням і в інтересах студентів вишу.
 6. Принцип автономності. Студентське самоврядування самостійно визначає порядок свого функціонування і не залежить у своїх рішеннях від адміністрації вишу, державних органів та інших осіб.
 7. Принцип корпоративності. Студентське самоврядування є частиною корпоративної культури вишу і не може існувати поза вишу.
 8. Принцип партнерства. Стратегічні принципи взаємодії студентського самоврядування та адміністрації коледжу носять партнерський характер і закладаються в Положенні «Про колледж» і Положенні «Про студентське самоврядування».
 9. Принцип єдності і цілісності. Інші студентські об’єднання, що функціонують у виші, є суб’єктами студентського самоврядування та здійснюють свою діяльність у правовому полі студентського самоврядування відповідно до Положення «Про студентське самоврядування».
 10. Принцип ресурсного забезпечення. Студентське самоврядування для здійснення своєї статутної діяльності використовує організаційні, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси вишу відповідно до Статуту коледжу, Положенню «Про студентське самоврядування» і чинного законодавства.
 11. Принцип розвитку. У міру становлення організаційної культури, накопичення досвіду і традицій студентське самоврядування може в установленому порядку придбати права та прийняти на себе обов’язки громадської організації.

Ми завжди відкриті та раді новим обличчям і креативним ідеям. Самовдосконалюйся та навчайся з нами!