/ Експлуатації та ремонту підйомно-транспортних дорожніх машин та обладнання і регулювання дорожнього руху

Експлуатації та ремонту підйомно-транспортних дорожніх машин та обладнання і регулювання дорожнього руху

Експлуатації та ремонту підйомно-транспортних дорожніх машин та обладнання і регулювання дорожнього руху

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. автоматичні засоби управління дорожнім рухом;
 2. автомобільні перевезення;
 3. геодезія;
 4. гідравліка, гідро та пневмоприводи;
 5. ДВЗ, автомобілі та трактори;
 6. деталі машин;
 7. дипломне проектування;
 8. дорожні машини;
 9. дорожньо-будівельні машини;
 10. економіка та планування організації дорожнього руху;
 11. економіка транспорту;
 12. економіка підприємств;
 13. електропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин;
 14. експлуатація машин;
 15. конструкційні матеріали та основи стандартизації;
 16. навчальна практика-І;
 17. навчальна практика-ІІ;
 18. навчальна практика;
 19. основи будівельної справи;
 20. організація дорожнього руху;
 21. основи автоматики та автоматичних систем;
 22. основи дорожнього будівництва;
 23. правила та безпека руху;
 24. практика переддипломна;
 25. практика технологічна;
 26. ремонт машин технологічні основи машинобудування;
 27. страхування та основи оподаткування;
 28. технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод;
 29. технічна експлуатація автомобілів;
 30. технічні засоби організації дорожнього руху;
 31. технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство;
 32. транспортне планування міст;
 33. транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 1. Мандро Сергій Іванович –  голова циклової комісії;
 2. Гавлицький Юрій Васильович;
 3. Гавлицький Валерій Юрійович;
 4. Збітнєв Павло Володимирович;
 5. Юркова Ірина Олександрівна;
 6. Коляда Оксана Олександрівна;
 7. Луговий Віктор Якович.

 

Мандро
Сергій Іванович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський автомобільно-дорожній інститут у 1973 році за спеціальністю “Будівельні і дорожні машини та обладнання”.

Викладає дисципліни: дипломне проектування, дорожні машини, експлуатація машин, ремонт машин.

Педагогічний стаж: 27 років.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Виконує обов’‎‎язки голови циклової комісії.

 

Гавлицький
Юрій Васильович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський автомобільно-дорожній інститут у 1974 році за спеціальністю “Автомобільний транспорт”.

Викладає дисципліни: дипломне проектування, загальний курс транспорту, правила та безпека руху.

Педагогічний стаж: 43 роки.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

Гавлицький
Валерій Юрійович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський національний університет будівництва і архітектури у 1999 році за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні дорожні машини і обладнання”.

Викладає дисципліни: дипломне проектування, дорожньо-будівельні машини, конструкційні матеріали та основи, охорона праці в галузі, технічна експлуатація автомобілів, технічні засоби організації дорожнього руху.

Педагогічний стаж: 10 років.

Викладач першої категорії.

 

Збітнєв
Павло Володимирович

Освіта: вища.

Закінчив: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля у 2014 році за спеціальністю “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання”.

Викладає дисципліни: деталі машин, технологічні основи машинобудування.

Педагогічний стаж: 5 років.

Викладач другої категорії, магістр.

 

Юркова
Ірина Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: 

1. Національну академію управління в 2005 році за спеціальністю “Фінанси”.

2. Київський інженерно-будівельний інститут у 1990 році за спеціальністю “Водопостачання і каналізація”.

Викладає дисципліни: економіка галузі, економіка підприємства, економіка підприємств, економіка та планування організації дорожнього руху, економіка транспорту, економічна теорія, основи будівельної справи, основи менеджменту та маркетингу, страхування та основи оподаткування.

Педагогічний стаж: 25 років.

Викладач вищої категорії.

 

Коляда
Оксана Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: 

1. Національний транспортний університет у 2007 році за спеціальністю “Організація і регулювання дорожнього руху”.

2. Національну академію управління в 2007 році за спеціальністю “Облік і аудит”.

Викладає дисципліни: автомобільні перевезення, дипломне проектування, організація дорожнього руху, технічні засоби організації дорожнього руху.

Педагогічний стаж: 13 років.

Викладач першої категорії, магістр.

Луговий
Віктор Якович

Освіта: вища.

Закінчив: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1961 році за спеціальністю “Будівельні машини і обладнання”.

Викладає дисципліни: автоматичні засоби управління дорожнім рухом, гідравліка, гідро та пневмоприводи, еклектропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин, основи автоматики та автоматичних систем, будівельна механіка (спец.курс), гідравліка, гідрологія і гідрометрія, будівельна техніка.

Педагогічний стаж: 55 років.

Викладач вищої категорії.