/ Цивільного будівництва, експлуатації машин та регулювання дорожнього руху

Цивільного будівництва, експлуатації машин та регулювання дорожнього руху

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. будівництво мостів та інших штучних споруд;
 2. геодезична практика;
 3. геологія;
 4. гірнича геометрія;
 5. гірнича справа;
 6. дипломне проектування;
 7. економіка галузі;
 8. інженерні споруди;
 9. конструкція мостів та інших штучних споруд;
 10. маркшейдерська справа;
 11. обробка маркшейдерської інформації на ПЕОМ;
 12. організація маркшейдерських робіт;
 13. основи вищої геодезії;
 14. основи інженерної геодезії;
 15. практика переддипломна;
 16. теоретична механіка з основами опору матеріалів;
 17. теорія помилок вимірювання;
 18. технологічна практика;
 19. автоматичні засоби управління дорожнім рухом;
 20. автомобільні перевезення;
 21. геодезія;
 22. гідравліка, гідро та пневмоприводи;
 23. ДВЗ, автомобілі та трактори;
 24. деталі машин;
 25. дипломне проектування;
 26. дорожні машини;
 27. дорожньо-будівельні машини;
 28. економіка та планування організації дорожнього руху;
 29. економіка транспорту;
 30. економіка підприємств;
 31. електропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин;
 32. експлуатація машин;
 33. конструкційні матеріали та основи стандартизації;
 34. навчальна практика-І;
 35. навчальна практика-ІІ;
 36. навчальна практика;
 37. основи будівельної справи;
 38. організація дорожнього руху;
 39. основи автоматики та автоматичних систем;
 40. основи дорожнього будівництва;
 41. правила та безпека руху;
 42. практика переддипломна;
 43. практика технологічна;
 44. ремонт машин технологічні основи машинобудування;
 45. страхування та основи оподаткування;
 46. технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод;
 47. технічна експлуатація автомобілів;
 48. технічні засоби організації дорожнього руху;
 49. технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство;
 50. транспортне планування міст;
 51. транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів;
 52. топографічне та маркшейдерське креслення.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
«ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

 1. Гаращенко Валентина Володимирівна – голова циклової комісії;
 2. Клименко Олексій Олександрович;
 3. Неживлюк Наталія Володимирівна;
 4. Шумейко Наталія Анатоліївна;
 5. Мандро Сергій Іванович;;
 6. Гавлицький Валерій Юрійович;
 7. Збітнєв Павло Володимирович;
 8. Демченко Ю.В.;
 9. Юркова Ірина Олександрівна;
 10. Коляда Оксана Олександрівна;
 11. Луговий Віктор Якович.

 

Гаращенко
Валентина Володимирівна

Освіта: вища.

Закінчив: ….

Викладає дисципліни: ……

Педагогічний стаж: .

Викладач …. категорії.

 

Клименко
Олексій Олександрович

Освіта: вища.

Закінчив: Національний авіаційний університет у 2009 році за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”.

Викладає дисципліни: географія, геодезія, геологія, дипломне проектування, основи вищої геодезії, охорона праці в галузі, теорія помилок вимірювання.

Педагогічний стаж: 4 роки.

Викладач другої категорії.

 

Неживлюк
Наталія Володимирівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський інженерно-будівельний інститут в 1993 році за спеціальністю “Прикладна геодезія”.

Викладає дисципліни: геодезія, дипломне проектування, маркшейдерська справа, організація маркшейдерських робіт, основи інженерної геодезії, топографічне та маркшейдерське креслення.

Педагогічний стаж: 10 років.

Викладач першої категорії.

 

Шумейко
Наталія Анатоліївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський автомобільно-дорожний інститут у 1969 році за спеціальністю “Мости та тунелі”.

Викладає дисципліни: будівництво мостів та інших штучних споруд, дипломне проектування, конструкція мостів та інших штучних споруд.

Педагогічний стаж: 46 років.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Мандро
Сергій Іванович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський автомобільно-дорожній інститут у 1973 році за спеціальністю “Будівельні і дорожні машини та обладнання”.

Викладає дисципліни: дипломне проектування, дорожні машини, експлуатація машин, ремонт машин.

Педагогічний стаж: 27 років.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Виконує обов’‎‎язки голови циклової комісії.

 

Гавлицький
Валерій Юрійович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський національний університет будівництва і архітектури у 1999 році за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні дорожні машини і обладнання”.

Викладає дисципліни: дипломне проектування, дорожньо-будівельні машини, конструкційні матеріали та основи, охорона праці в галузі, технічна експлуатація автомобілів, технічні засоби організації дорожнього руху.

Педагогічний стаж: 10 років.

Викладач першої категорії.

 

Збітнєв
Павло Володимирович

Освіта: вища.

Закінчив: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля у 2014 році за спеціальністю “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання”.

Викладає дисципліни: деталі машин, технологічні основи машинобудування.

Педагогічний стаж: 5 років.

Викладач другої категорії, магістр.

 

Юркова
Ірина Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: 

1. Національну академію управління в 2005 році за спеціальністю “Фінанси”.

2. Київський інженерно-будівельний інститут у 1990 році за спеціальністю “Водопостачання і каналізація”.

Викладає дисципліни: економіка галузі, економіка підприємства, економіка підприємств, економіка та планування організації дорожнього руху, економіка транспорту, економічна теорія, основи будівельної справи, основи менеджменту та маркетингу, страхування та основи оподаткування.

Педагогічний стаж: 25 років.

Викладач вищої категорії.

 

Коляда
Оксана Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: 

1. Національний транспортний університет у 2007 році за спеціальністю “Організація і регулювання дорожнього руху”.

2. Національну академію управління в 2007 році за спеціальністю “Облік і аудит”.

Викладає дисципліни: автомобільні перевезення, дипломне проектування, організація дорожнього руху, технічні засоби організації дорожнього руху.

Педагогічний стаж: 13 років.

Викладач першої категорії, магістр.

Луговий
Віктор Якович

Освіта: вища.

Закінчив: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1961 році за спеціальністю “Будівельні машини і обладнання”.

Викладає дисципліни: автоматичні засоби управління дорожнім рухом, гідравліка, гідро та пневмоприводи, еклектропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин, основи автоматики та автоматичних систем, будівельна механіка (спец.курс), гідравліка, гідрологія і гідрометрія, будівельна техніка.

Педагогічний стаж: 55 років.

Викладач вищої категорії.