/ Цивільної інженерії та маркшейдерської справи

Цивільної інженерії та маркшейдерської справи

Цивільної інженерії та маркшейдерської справи

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. будівництво мостів та інших штучних споруд;
 2. геодезична практика;
 3. геодезія;
 4. геологія;
 5. гірнича геометрія;
 6. гірнича справа;
 7. дипломне проектування;
 8. економіка галузі;
 9. економіка підприємств;
 10. інженерні споруди;
 11. конструкція мостів та інших штучних споруд;
 12. маркшейдерська справа;
 13. обробка маркшейдерської інформації на ПЕОМ;
 14. організація маркшейдерських робіт;
 15. основи вищої геодезії;
 16. основи інженерної геодезії;
 17. практика переддипломна;
 18. теоретична механіка з основами опору матеріалів;
 19. теорія помилок вимірювання;
 20. технологічна практика;
 21. топографічне та маркшейдерське креслення.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
«ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ»

 1. Маркін Валерій Ілліч – голова циклової комісії;
 2. Гаращенко Василь Миколайович;
 3. Клименко Олексій Олександрович;
 4. Неживлюк Наталія Володимирівна;
 5. Шаповалова Людмила Василівна;
 6. Шумейко Наталія Анатоліївна.

Маркін
Валерій Ілліч

Освіта: вища.

Закінчив: Київський автомобільно-дорожний інститут у 1971 році за спеціальністю “Автомобільні шляхи”.

Викладає дисципліни: автомобільні дороги та залізниці, основи дорожнього будівництва, транспортне планування міст.

Педагогічний стаж: 43 роки.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Виконує обов’язки голови циклової комісії.

 

Гаращенко
Василь Миколайович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський інститут фізичної культури і спорту у 1981 році за спеціальністю “Фізична культура і спорт”.

Викладає дисципліни: захист України, фізична культура, фізичне виховання.

Педагогічний стаж: 35 років.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

Клименко
Олексій Олександрович

Освіта: вища.

Закінчив: Національний авіаційний університет у 2009 році за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”.

Викладає дисципліни: географія, геодезія, геологія, дипломне проектування, основи вищої геодезії, охорона праці в галузі, теорія помилок вимірювання.

Педагогічний стаж: 4 роки.

Викладач другої категорії.

 

Неживлюк
Наталія Володимирівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський інженерно-будівельний інститут в 1993 році за спеціальністю “Прикладна геодезія”.

Викладає дисципліни: геодезія, дипломне проектування, маркшейдерська справа, організація маркшейдерських робіт, основи інженерної геодезії, топографічне та маркшейдерське креслення.

Педагогічний стаж: 10 років.

Викладач першої категорії.

 

Шаповалова
Людмила Василівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський інженерно-будівельний інститут в 1992 році за спеціальністю “Міське будівництво”.

Викладає дисципліни: безпека життєдіяльності, основи охорони праці, основи технічної механіки, охорона праці в галузі, теоретична механіка з основами опіру матеріалів, технічна механіка.

Педагогічний стаж: 25 років.

Викладач вищої категорії.

 

Шумейко
Наталія Анатоліївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський автомобільно-дорожний інститут у 1969 році за спеціальністю “Мости та тунелі”.

Викладає дисципліни: будівництво мостів та інших штучних споруд, дипломне проектування, конструкція мостів та інших штучних споруд.

Педагогічний стаж: 46 років.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.