/ Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Біологія і екологія

Переглянути

Всесвітня історія

Переглянути

Географія

Переглянути

Зарубіжна література

Переглянути

Захист України

Переглянути

Іноземна мова

Переглянути

Інформатика

Переглянути

Історія України

Переглянути

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Переглянути

Українська література

Переглянути

Українська мова

Переглянути

Фізика і астрономія

Переглянути

Фізична культура

Переглянути

Хімія

Переглянути

ПІДГОТОВКА ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Англійська мова за ПС

Переглянути

Безпека життєдіяльності

Переглянути

Дискретна математика

Переглянути

Диференціальні рівняння

Переглянути

Економічна теорія

Переглянути

Історія України

Переглянути

Культурологія

Переглянути

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Переглянути

Математичний аналіз

Переглянути

Основи екології

Переглянути

Основи правознавства

Переглянути

Основи програмування та алгоритмічні мови

Переглянути

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

Переглянути

Соціологія

Переглянути

Теорія ймовірності і математична статистика

Переглянути

Українська мова за ПС

Переглянути

Фізика

Переглянути

Фізичне виховання

Переглянути

Чисельні методи

Переглянути

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Менеджмент на підприємствах транспорту

Переглянути

Політологія

Переглянути

Дисципліни самостійного вибору студента
Програмування алгоритмічною мовою Python / Системний аналіз

Переглянути

Психологія і педагогіка / Професійна етика та психологія

Переглянути

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН
Алгоритми та структури даних

Переглянути

Архітектура комп’ютера

Переглянути

Бази даних

Переглянути

Інструментальні засоби візуального програмування

Переглянути

Конструювання програмного забезпечення

Переглянути

Людино-машинний інтерфейс

Переглянути

Об’єктно-орієнтоване програмування

Переглянути

Операційні системи

Переглянути

Організація комп’ютерних мереж

Переглянути

Основи охорони праці

Переглянути

Основи програмної інженерії

Переглянути

Основи програмування та алгоритмічні мови

Переглянути

Проектний практикум

Переглянути

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Вступ до спеціальності

Переглянути

Комп’ютерна графіка

Переглянути

Охорона праці в галузі

Переглянути

Дисципліни самостійного вибору студента
WEB-технології та WEB-дизайн / Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Переглянути

Нові інформаційні технології та системи / Прикладне програмування

Переглянути

Програмування мовою Асемблер / Технології комп’ютерного проектування

Переглянути

Розробка WEB-застосувань / Архітектура та програмування програмного забезпечення

Переглянути